sobota, 24 styczeń 2015 01:00

Bezrobocie w regionie tarnowskim

Napisał

Ostatnie lata to systematyczny wzrost bezrobocia nie tylko w skali kraju, ale także regionu i okolicy. Rok 2014 przyniósł jednak pewną poprawę w statystykach.

Liczba bezrobotnych w ostatnich latach systematycznie wzrastała. Rok miniony przyniósł pewną poprawę, przynajmniej w statystykach. Nie uwzględniono tutaj np.liczby osób, które wyjechały za granicę i nie zasilają pośredniaków. Grupa ta ma duże znaczenie dla rynku pracy.

Na stopę bezrobocia wpływają głównie czynniki polityczne i- gospodarki światowej, europejskiej, krajowej, samorządów lokalnych. Szczególnie trudny dla regionu tarnowskiego był rok 2013, kiedy 8 dużych zakładów pracy dokonało zwolnień, w wyniku których pracę straciło wiele osób. Wciąż dużą grupę bezrobotnych stanowią ludzie młodzi do 25 roku życia- na obszarze powiatu tarnowskiego prawie co trzeci bezrobotny ma mniej niż 25 lat.

Teren działania PUP w Tarnowie zamieszkuje ok. 312 tys. mieszkańców w tym ok. 112 tys. miasto Tarnów i 200 tys. powiat tarnowski.15 tys. osób jest zarejestrowanych w urzędzie tarnowskim.

W grudniu 2014 r. liczba bezrobotnych w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim zwiększyła się o 713 osób (w powiecie tarnowskim - o 542 osoby) i liczy 14.955 osób, ale poziom bezrobocia na koniec grudnia 2014 r. jest o 1.934 osoby niższy niż w grudniu 2013 r. Liczba bezrobotnych na koniec roku wyniosła 16.889 osób.

W mieście Tarnowie liczba bezrobotnych zwiększyła się o 171 osób i liczy 5363 osoby.  Liczba bezrobotnych w porównaniu do grudnia 2013 r. jest niższa o 520 osób. W powiecie tarnowskim liczba bezrobotnych zwiększyła się o 542 osoby i liczy 9592 osoby. Liczba bezrobotnych jest w porównaniu do grudnia 2013 r.  niższa o 1414 osób.


Liczba bezrobotnych Tarnowa i powiatu tarnowskiego w latach 2007-2014

Stopa bezrobocia na koniec listopada 2014 r. w skali kraju, regionu, okolicy wyglądała następująco:

kraj - 11,4%, spadek (w porównaniu do 2013 r.) o 1,8%
województwo małopolskie - 9,7%, spadek o 1,7%
powiat tarnowski - 12,9%, spadek o 1,6%
Tarnów - 9,3%, spadek o 0,8%


Stopa bezrobocia w % (statystyki dotyczą miesiąca listopada każdego z podanych lat)

Na koniec grudnia 2014 r. Urząd Pracy w Tarnowie obsługiwał łącznie 15.212 klientów z terenu Tarnowa i powiatu tarnowskiego - 14.955 bezrobotnych (w tym 1.275 niepełnosprawnych) oraz 257 osób poszukujących pracy (153 niepełnosprawnych).

Wśród nich 3.466 osób, to ludzie w wieku do 25 roku życia (23,2% ogółu bezrobotnych) - o 28 osób więcej w porównaniu do stanu z końca listopada 2014 r. W Tarnowie - 770 os. (14,4%) ogółu bezrobotnych miasta, a w powiecie ziemskim - 2.696 (28,1% ogółu).

W ewidencji pozostawało 3.147 osób w wieku powyżej 50 roku życia (21,0% ogółu bezrobotnych) - o 169 osób więcej w niż w listopadzie. W Tarnowie - 1.393 osób (26,0% ogółu bezrobotnych) a w powiecie tarnowskim 1.754 osób (18,3% ogółu bezrobotnych powiatu).

8.482 osoby zakwalifikowane były jako długotrwale bezrobotne (56,7% ogółu bezrobotnych) - o 324 osoby więcej w porównaniu do stanu z końca listopada 2014 r. W Tarnowie - 3.177 osób (59,2% ogółu), w powiecie tarnowskim 5.305 osób (55,3% ogółu bezrobotnych).

Na koniec grudnia 2014 r. w ewidencji pozostawało 1.109 osób, które w okresie do 12 miesięcy przed końcem okresu sprawozdawczego ukończyły szkołę, w tym szkołę: wyższą - 393 osób, policealną i średnią zawodową - 389 osób, ogólnokształcącą - 152 osoby, zasadniczą zawodową - 167 osoby, gimnazjalną i poniżej 8 osób. Jest to o 20 osób (7,4% ogółu bezrobotnych) więcej w porównaniu do listopada 2014 r.

Zasiłki dla bezrobotnych pobiera 11,6% osób bezrobotnych 1.737 osób - o 202 osoby więcej niż w końcu listopada 2014 r.

W grudniu 2014 r. Urząd miał do dyspozycji 238 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej w tym 46 miejsc było subsydiowanych. Było to o 109 miejsc więcej niż w grudniu 2013 roku.

Opracowano na podstawie danych sporządzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie.

Ryglice-okolice.pl - piszemy jako pierwsi w regionie

W niedługim czasie zaprezentujemy statystyki bezrobocia poszczególnych gmin okolicy i region

Czytany 1755 razy
Odsłon artykułów:
17546903

Odwiedza nas 192 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…