piątek, 08 lipiec 2022 19:12

Powiat tarnowski aktywnie wspiera osoby niepełnosprawne

Napisał

Ostatecznie zakończyła się realizacja rozpoczętych w ubiegłym roku projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” służących niepełnosprawnym mieszkańcom regionu. Dzięki podjętej przez Zarządu Powiatu Tarnowskiego decyzji o przystąpieniu do programu i złożeniu odpowiednich wniosków projektowych możliwa była realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych we wszystkich gminach powiatu tarnowskiego.

Wicestarosta tarnowski Jacek Hudyma podkreśla znaczenie dobrej współpracy i przepływu informacji pomiędzy samorządem powiatowym a samorządami gminnymi. - Dzięki zaangażowaniu całego Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowie udało się poprawić i zrealizować wiele zadań, które przyczyniły się do realizacji projektu dla dobra mieszkańców powiatu tarnowskiego. Ogromnie sobie cenię pracę całego zespołu, a także profesjonalne podejście do wykonywanych zadań, które pozwoliły na skuteczne przeprowadzenie wielu ważnych przedsięwzięć i były istotnym wsparciem działań naszego Starostwa, na rzecz wszystkich gmin z terenu powiatu tarnowskiego. Warto podkreślić, iż powiat tarnowski jest liderem w pozyskiwaniu środków na poprawę życia osób niepełnosprawnych. Znajdujemy się zawsze w czołówce. Przez 3 lata byliśmy na 1 miejscu, jeżeli chodzi o powiaty województwa małopolskiego - dodaje wicestarosta Jacek Hudyma.

Wartość zrealizowanych 11 projektów wyniosła 1.872.240,03 zł, w tym pozyskane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiły kwotę 805.692,19 zł.

Dzięki pozyskanym przez Powiat Tarnowski środkom zlikwidowano bariery architektoniczne w budynkach obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie powiatu, wyposażono placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych w nowe pojazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz Gminy umożliwiając im organizację przewozu niepełnosprawnych uczniów do placówek edukacyjnych położonych poza ich terenem działania.

W ramach prac projektowych wykonano:

 • windę przy budynku Urzędu Gminy w Szerzynach,
 • windę przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Lisiej Górze,
 • podjazd przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szerzynach,
 • dojście do budynku Urzędu Gminy w Ciężkowicach wraz z dostosowaniem sanitariatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • dostosowano budynek Szkoły Podstawowej w Rudce do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż dwóch platform schodowych umożliwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych po obiekcie oraz dostosowanie sanitariatu,
 • zlikwidowano bariery w komunikowaniu się w budynku Urzędu Gminy w Pleśnej poprzez montaż planów tyflograficznych wnętrza budynku oraz planów ewakuacyjnych oznaczenie sanitariatów napisami w brajlu oraz odpowiednio ciągów komunikacyjnych.

Zakupione zostały także nowe 9-cio miejscowe pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych:

 1. celem realizacji zadań statutowych:
  • Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie prowadzonego przez Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie,
  • Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karwodrzy prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń” w Karwodrzy,
 2. celem przewozu uczniów do placówek edukacyjnych:
  • Gminy Zakliczyn,
  • Gminy Ryglice.

Wsparto również Warsztat Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej wyposażając placówkę w sprzęt niezbędny do realizacji terapii, tj. ploter laserowy wraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem Corel Draw.

Powiat Tarnowski nie zaprzestaje w działaniach na rzecz ułatwienia funkcjonowania niepełnosprawnych mieszkańców, pozyskując kolejne środki PFRON.

W bieżącym roku w planie są:

 • budowa windy przy budynku Urzędu Gminy w Pleśnej,
 • modernizacja sanitariatów i wymiana drzwi w ciągach komunikacyjnych w budynku Urzędu Gminy w Szerzynach,
 • wyposażenie nowo powstałego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jadownikach Mokrych w pojazd do dowozu uczestników na zajęcia w placówce,
 • dofinansowanie zakupu pojazdu dostosowanego do przewodu osób niepełnosprawnych dla Gminy Żabno,
 • aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców powiatu w ramach tworzenie stanowisk pracy.

Inf.: Starostwo Powiatu Tarnowskiego

Czytany 198 razy
Odsłon artykułów:
17520262

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…