sobota, 18 luty 2023 13:50

Umowa na rozbudowę DK73 Pilzno - Brzostek

Napisał

W piątek w starostwie powiatowym w Dębicy podpisano umowę na wykonanie Koncepcji programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla rozbudowy drogi krajowej nr 73 Pilzno - Brzostek (dł. 9,3 km). Dokumentację w terminie 17 miesięcy, za kwotę 5 584 200,00 zł, opracuje Transprojekt Gdański. Zadanie będzie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Umowę podpisali: dyrektor rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie Bogdan Tarnawski oraz Estera Zenderowska  z Transprojektu Gdańskiego.

W konferencji udział wzięli m.in. Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Poseł do PE Bogdan Rzońca, Senatorowie RP Alicja Zając i Zdzisław Pupa, Poseł RP Jan Warzecha, a także przedstawiciele władz wojewódzkich oraz powiatów dębickiego i jasielskiego.

- Rozbudowa odcinka Pilzno - Brzostek to część większego zadania, jakim jest gruntowna modernizacja drogi krajowej nr 73 od Pilzna do Jasła o długości ok. 35 km. Inwestycja ta obejmuje także budowę obwodnic Pilzna, Jasła, Brzostku i Kołaczyc, które realizowane są w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Po jej zakończeniu kierowcy będą korzystać z bezpiecznej i wygodnej trasy - mówił podczas spotkania wiceminister Rafał Weber. 

Prace koncepcyjne
KP doprecyzuje przyjęte wstępnie rozwiązania projektowe, w tym przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Pozwoli też ustalić ostateczne rozwiązania projektowe i technologie realizacji. Uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji, czyli określi założenia dla jej realizacji w systemie Projektuj i buduj.  

Przebieg i zakres inwestycji
Odcinek drogi krajowej nr 73 pomiędzy końcem obwodnicy Pilzna a początkiem obwodnicy Brzostku i Kołaczyc przebiega przez tereny Gminy Pilzno (miejscowości: Strzegocice, Bielowy, Jaworze Górne) oraz Gminy Brzostek (miejscowości: Krzemienica Dolna i Zawadka Brzostecka). Droga przecina rzekę Słotówka w m. Bielowy, Wisłokę w m. Jaworze Górne oraz rzekę Kamienica w m. Kamienica Dolna.   

Inwestycja planowana jest do realizacji w istniejącym śladzie drogi krajowej. Ponad 9-kilometrowy odcinek DK73 zostanie dostosowany do parametrów drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), nawierzchnia zostanie wzmocniona do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. Zostanie przebudowanych 11 skrzyżowań, trzy obiekty mostowe i 15 przepustów. W ramach zadania zabezpieczone zostaną trzy osuwiska, powstanie ponad 12 km ciągów pieszo-rowerowych i 15 zatok autobusowych.  

Chcąc uniknąć wyburzeń, na odcinkach o gęstej zabudowie, zlokalizowanej blisko jezdni drogi krajowej nr 73, zaplanowano pas wielofunkcyjny. Będzie miał on łączną długość prawie 6 km i szerokość 3,50 m. Pozwoli użytkownikom drogi na bezkolizyjne wykonywanie skrętów w lewo. Na pozostałych odcinkach, gdzie pozwalają na to uwarunkowania lokalne, zaprojektowano dodatkowe jezdnie o łącznej długości 4,5 km.  

Cel inwestycji
Droga krajowa nr 73 Wiśniówka - Jasło należy do podstawowego układu komunikacyjnego kraju, prowadząc ruch na kierunku północ - południe. Na terenie województwa podkarpackiego stanowi ważny szlak komunikacyjny. Łączy autostradę A4 poprzez Pilzno, Jasło, dalej Krosno, Sanok, a następnie DK84 Ustrzyki Dolne, z przejściem granicznym z Ukrainą w Krościenku.   

Gęsta zabudowa oraz zlokalizowanie obiektów użyteczności publicznej przy drodze krajowej generuje znaczny ruch pieszych poruszających się po jezdni oraz poboczu. Konieczne jest więc wprowadzenie segregacji ruchu oraz przebudowa istniejącej infrastruktury.  

Podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, poprawa warunków ruchu, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom drogi.   

Rozbudowa DK73 Pilzno - Jasło
Odcinek DK73 Pilzno - Brzostek jest częścią większego zadania, jakim jest przygotowywana do realizacji rozbudowa drogi krajowej od Pilzna do Jasła. Długość odcinka to łącznie ok. 35 km. Zadanie swoim zakresem obejmuje także budowę obwodnic miast: Pilzna, Jasła, Brzostku i Kołaczyc, które realizowane są w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Aktualnie obwodnice są na etapie opracowania KP. 

Inf.: Starostwo Powiatu Dębickiego / GDDKiA w Rzeszowie

Czytany 247 razy
Odsłon artykułów:
17025498

Odwiedza nas 156 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…