środa, 20 lipiec 2022 17:48

Blisko 1,3 mln zł na rozwój turystyki na Pogórzu

Napisał

W poniedziałek 18 lipca br. w Winnicy Uroczysko w Janowicach podpisano umowę na realizację projektu współpracy 3 lokalnych grup działania: LGD Dunajec Biała, Stowarzyszenie „Na śliwkowym szlaku” oraz Pogórzańskiego Stowarzyszenie Rozwoju pn. „Turystyka na Pogórzu”.

Jak informuje urząd miejski w Tuchowie, w uroczystości w Janowicach uczestniczyli: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, dyrektor Departamentu Funduszu Europejskich Roman Wcisło, wójtowie i burmistrzowie gmin wchodzących w skład lokalnych grup działania, członkowie zarządów lokalnych grup działania.

„Turystyka na Pogórzu” to projekt, który powstał dzięki znakomitej współpracy pomiędzy 3 lokalnymi grupami działania (16 gminami), połączonymi ze sobą terytorialnie, działającymi w przeważającej części na terenie Pogórza w Małopolsce tj. Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała, Pogórzańskim Stowarzyszeniem Rozwoju oraz Stowarzyszeniem na Śliwkowym Szlaku.

Celem głównym projektu jest nawiązanie współpracy trzech LGD w zakresie utworzenia obszaru „Mikroregion Pogórze” na bazie wspólnego dziedzictwa historycznego, kulturowego oraz przyrodniczego poprzez wspólną informację i promocję terenu, wykorzystanie infrastruktury służącej rowerzystom wsparte działaniami marketingowymi w kontekście zidentyfikowanych zasobów lokalnych.

Mikroregion Pogórze to planowane do zawiązania i działania, również w okresie po realizacji operacji, stałe partnerstwo mające na celu promocję i rozwój obszaru poprzez utworzenie w wyniku realizacji zadań propozycji spędzania wolnego czasu na terenie Partnerów wraz z promocją rekreacji i turystyki kulinarnej w kierunku zmierzającym do wprowadzenia systemu Slow Food Travel, w szczególności z wykorzystaniem turystyki rowerowej.

W ramach projektu zaplanowano do realizacji:

 • wspólna identyfikacja i wykorzystanie zasobów lokalnych obszaru,

 • spójna identyfikacja, księga znaku, zastrzeżenie logo, nazwy,

 • wspólna strona www,

 • kampania w social mediach i wykorzystanie innych narzędzi internetowych,

 • wspólna mapa całego Mikroregionu obejmująca całość szlaku rowerowego przechodzącego przez obszar wszystkich trzech LGD (wersja papierowa oraz elektroniczna),

 • szerokie propozycje spędzania wolnego czasu obejmujące zasoby, atrakcje 16 gmin – ponad granicami poszczególnych LGD – nie skupione na produktach jednego obszaru,

 • organizacja rajdów rowerowych na terenie każdej z LGD, w których będą brały udział partnerskie LGD zapoznając uczestników z zasobami swojego obszaru, dzięki czemu zostaną oni zachęceni do korzystania z atrakcji całego Mikroregionu,

 • filmy promocyjne obszaru, sesje fotograficzne,

 • wydanie przewodnika turystycznego obejmującego cały obszar Mikroregionu Pogórze,

 • wyjazd studyjny – szkoleniowy/promocyjny. Przygotowanie podłoża do wprowadzenia systemu na bazie Slow Food Travel na obszarze Mikroregionu Pogórze,

 • zakup i wspólne wykorzystanie przez partnerów urządzeń i materiałów promocyjnych typu: namioty, scena, flagi, podesty sceniczne, mobilne miasteczko rowerowe itp.,

 • działalność Pogórzańskiego Biura Festiwalowego, które będzie skupiało promocję, zarządzanie Mikroregionem oraz będzie dysponowało zakupionym w ramach operacji sprzętem.

Projekt realizowany będzie do 31 maja 2024 r., a całkowita jego wartość wynosi 1 264 024 zł.

Inf.: Urząd Miejski w Tuchowie

Czytany 388 razy
Odsłon artykułów:
17465071

Odwiedza nas 194 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…