środa, 05 styczeń 2022 17:55

Budżet 2022 gminy Tarnów

Napisał

Radni gminy wiejskiej Tarnów przyjęli budżet na rok 2022. Zanim radni przyjęli tę jedną z najważniejszych uchwał w ciągu roku, zaprezentowane zostały dane finansowe gminy Tarnów.

Kondycja samorządu jest dobra, zamykamy rok z dobrym efektem – mówi wójt Grzegorz Kozioł. Świadczy o tym zmniejszony kredyt oraz dług. Dzięki głównie oszczędnościom w wydatkach bieżących i pozyskanym środkom zewnętrznym, kredyt został zmniejszony z przeszło 9 mln zł do 2,5 mln, a więc o 6,5 mln! Zadłużenie spadło o 4 mln 300 tys., co w przeciągu ostatnich dwóch lat spowodowało jego dodatkową redukcję o kwotę 6,5 mln zł. - wylicza skarbnik, Łukasz Woskowicz. Sesja Rady Gminy Tarnów odbyła się w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych.

W następnej kolejności radni przyjęli plan wydatków i dochodów gminy Tarnów na 2022 rok. -To budżet rozwojowy, budżet wielu ważnych inwestycji w poszczególnych miejscowościach naszej gminy, ze znacznym udziałem pozyskanych przez nas środków zewnętrznych - mówi wójt, Grzegorz Kozioł. Radni przyjęli uchwałę budżetową na ostatniej sesji, 30 grudnia 2021 r. Wydatki na inwestycje są większe niż w roku ubiegłym i wyniosą co najmniej 16 mln złotych. 18 radnych głosowało za, a 3 wstrzymało się od głosu.

Patrzymy na gminę całościowo, dlatego podczas prac nad budżetem dbamy o jej równomierny rozwój. Dbamy o to, by inwestycje dotyczyły każdej miejscowości. Nie ustajemy w aplikowaniu o środki zewnętrzne z różnych źródeł, które stanowią niemal 30% naszego budżetu – dodaje Grzegorz Kozioł.

W budżecie na 2022 rok dochody wyniosą blisko 110 mln zł. Są one nieco mniejsze niż w roku poprzednim ze względu na fakt, że obsługa świadczeń rodzinnych, w tym z programu rządowego „500 plus”, została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wydatki to 117 mln zł. Co ważne, dzięki oszczędnej gospodarce finansowej i racjonalnemu wydawaniu pieniędzy, dług zredukowano o aż blisko 4,5 mln zł. 400 tys. stanowić będą środki na tzw. wkład własny do inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym. Mowa o rządowym programie Polski Ład, czyli planie odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19.

Największe przyznane dotacje na inwestycje, które będą realizowane w 2022 r. pochodzą z programu Polski Ład (blisko 10 mln zł) oraz od Ministra Edukacji, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (blisko milion zł).

Utrzymanie szkół i przedszkoli pochłonie najwięcej, bo aż 40% budżetu. Po uwzględnieniu subwencji oświatowej, dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, opłat rodziców, refundacji kosztów za dzieci spoza terenu gminy Tarnów, a uczęszczających do naszych przedszkoli, do utrzymania placówek oświatowych, samorząd dopłaca ze środków własnych aż 15 milionów złotych.

Następne w kolejności koszty to opieka społeczna, która pochłonie blisko 30% budżetu, gdyż jednym z naszych głównych celów jest także wspieranie najuboższych. Sporo kosztuje także m.in. gospodarka komunalna, transport czy ochrona środowiska.

Wśród najważniejszych inwestycji wymienić należy na pewno m.in. dokończenie budowy sali gimnastycznej wraz z rozbudową szkoły w Woli Rzędzińskiej I, szatni dla sportowców w budynku wielofunkcyjnym w Koszycach Małych, zagospodarowanie centrum wsi wraz z budową tężni solankowej w Woli Rzędzińskiej II, kolejny etap budowy Domu Kultury w Łękawce oraz w Zawadzie, remont remizy strażackiej w Zbylitowskiej Górze, opracowanie projektu boiska sportowego w Zgłobicach, zagospodarowanie centrów wsi wraz z budową tężni solankowych w Koszycach Wielkich oraz w Tarnowcu, jak również budowa Centrum Historii Sztuki w dawnej kaplicy w Koszycach Małych.

Sporo pieniędzy zostanie przeznaczonych na remonty dróg i chodników we wszystkich miejscowościach gminy Tarnów, m.in. w Zgłobicach (remont ulicy Bocznej, remont i modernizacja drogi bocznej od Zgłobickiej oraz ulicy Sosnowej), w Tarnowcu (remont ulicy Ogrodniczej oraz drogi gminnej obok Kościoła), w Woli Rzędzińskiej (remont drogi łączącej Wolę Rzędzińską z miejscowością Jodłówka – Wałki od drogi powiatowej do Zaczarnia, budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1371K), w Łękawce (remont i modernizacja drogi gminnej „Ostra Góra”), w Koszycach Wielkich (remont ulicy Stachury, remont ulicy Kędronia) oraz w Porębie Radlnej (budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977), w Białej (wykonanie nakładki asfaltowej na części drogi gminnej, budowa chodnika przy drodze powiatowej), czy w Zawadzie (remont drogi gminnej).

W 2022 roku prowadzone będą również prace doświetleniowe, związane z ochroną zabytków czy estetyczne, dotyczące przede wszystkim prac porządkowych.

Budżet gminy Tarnów na 2022 rok to również znaczne dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych, które obecnie wynoszą aż blisko 550 tys. zł.

Inf.: Urząd Gminy Tarnów

Czytany 346 razy
Odsłon artykułów:
17025516

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…