Ile kosztują urzędy gmin? Ranking

 
Pomimo panującego w Polsce kryzysu, na urzędy w gminach wydaje się duże pieniądze z kieszeni podatnika. Nadal liderem, jeśli chodzi o najtańszą administrację w regionie, jest gmina miejska Brzostek - zajmuje w swojej kategorii 1 miejsce w Polsce. Bardzo dobre pozycje zajmują także: Pilzno, Biecz, Lisia Góra. Mniej więcej dwa razy droższe są urzędy i wydatki administracyjne w gminach: Brzyska, Rzepiennik Strzyżewski. Włodarze w Skrzyszowie, Szerzynach, Jodłowej, Rzepienniku obniżyli utrzymanie urzędów. Urzędy w Ryglicach, gminie Tarnów i w samym mieście Tarnowie podrożały.

Największe oszczędnościowe zmiany zanotowały przez rok (2012-2013): Skołyszyn awans z 74 na 38 pozycję w swojej kategorii, Skrzyszów awans 64 - 49, Szerzyny awans 42 - 34, Jodłowa awans 665 - 476, Wietrzychowice awans 217 - 171, Rzepiennik Strzyżewski awans 572 - 512.

Niekorzystnie wypadły natomiast: Ryglice spadek 42 - 76, Gromnik spadek 79 - 94, gmina Tarnów spadek 67 - 76, miasto Tarnów spadek 24 - 31, Brzyska spadek 648 - 698.

(Numery pozycji wynikają z różnych kategorii jednostek według ilości mieszkańców).

Przeciętny mieszkaniec gmin zapłacił za utrzymanie swoich urzędów w 2013 r.:


Wydatki na administrację gmin okolicy w 2013 r. w złotówkach na 1 mieszkańca

W portalu Ryglice-okolice.pl publikujemy kolejne, najnowsze zestawienie rankingowe wydatków na administrację w lokalnych samorządach w roku 2013. Materiał opiera się na pracy prof. Pawła Swianiewicza i Julity Łukomskiej z Uniwersytetu Warszawskiego opublikowanej ostatnio w czasopiśmie "Wspólnota. Pismo samorządu terytorialnego".

Kryterium rankingu są wszystkie wydatki bieżące w dziale klasyfikacji budżetowej „administracja publiczna”, z wyjątkiem wydatków na remonty bieżące. Dla przykładu w gminie Ryglice według planowanego budżetu na 2013 r., dział "administracja publiczna" opiewał na kwotę ponad 2,9 mln zł, z tego najwięcej planowano przeznaczyć na: utrzymanie urzędu gminy i pracowników (blisko 2,6 mln zł), urząd wojewódzki (132 tys. zł), radę gminy (106 tys. zł), promocję (79 tys. zł). (Dane te zmieniły się w trakcie zmian budżetowych w ciągu roku).

Wydatki w poszczególnych latach (2002-2013 oprócz 2005) w gminach okolicy:


Gmina Jodłowa (spadek wydatków)


Pilzno (niski poziom wydatków)


Ryglice (wzrost wydatków)


Gmina Skrzyszów (spadek wydatków)


Gmina Szerzyny (spadek wydatków)


Gmina Tuchów (wzrost wydatków)

"Pozycja w rankingu dla każdego szefa urzędu może być materiałem do refleksji i wewnętrznego audytu wydatków" - czytamy w opracowaniu. Jak podkreśla autor rankingu jednostki, które w zestawieniu zamożności wypadają dobrze, w tym rankingu spadają na pozycje najgorsze. Trzeba tu dodać, że tzw. zamożność samorządów wypływa z większych obciążeń podatkowych, ale także często wiąże się z przeznaczaniem tych pieniędzy właśnie na biurokrację. Por. poprzedni ranking.

Szczegółowa analiza:

Pomijamy oczywiście administrację państwową, a mówimy o JST (jednostkach samorządu terytorialnego). W ostatnich latach więcej oszczędza się w wydatkach na administrację w samorządach lokalnych w Polsce. Spadło także zatrudnienie w urzędach na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego oraz przeciętne wynagrodzenie - czyli obniżyły się największe wydatki tzw. biurokratyczne.

Oszczędności dały się zaznaczyć szczególnie w województwach, miastach, miastach na prawach powiatu.

Małopolska jest na 3 pozycji od kilku lat, Podkarpacie spadło na miejsce 12 z 10. W miastach grodzkich Tarnów spadł z pozycji na 24 na 31. Wśród miast powyżej 30 tys. mieszkańców pierwsze miejsce w kraju ma Mielec, 4 miejsce zajmuje Dębica. Wśród miast (gmin miejskich) w kategorii powyżej 15 tys. mieszkańców (141 miast w kraju) wysoki wynik ma Pilzno - 4 miejsce (awans), Żabno 16 (spadek), Tuchów 39 (spadek). W miastach powyżej 10 tys. mieszk. pierwsze miejsce w kraju ma od dwóch lat Brzostek (146 miast w kraju). Spośród miast poniżej 10 tys. mieszk. (288 miast) wysokie miejsce zajmuje Radłów 5, Bobowa 6, Kołaczyce 15.

Zmiejszone wydatki w 2013 r. w skali kraju zachowane są także w powiatach.

Wśród powiatów powyżej 75 tys. mieszkańców wysoki wynik uzyskał powiat dębicki - 3 miejsce w kraju. Na 9 pozycję awansował powiat gorlicki, a jasielski na 21 miejsce. Podobna lokatę od kilku lat zajmuje powiat tarnowski - 64 miejsce w 2013 r.

Jedyną kategorią, gdzie nastąpił wzrost wydatków na biurokrację to gminy wiejskie i w ogóle gminy mniejsze.

Spośród gmin wiejskich powyżej 10 tys. mieszk. (260 gmin) 1 miejsce w kraju ma od dwóch lat Grybów, natomiast Dębica jest na 4 pozycji, Lisia Góra 8, Pleśna 13. Spośród gmin poniżej 10 tys. (747 gmin) najlepiej w regionie prezentuje się gmina Szerzyny 34 (awans).

Nota bene:
 
Warto też zauważyć, że niektóre kwoty trzeba ze sobą zsumować. Np. mieszkaniec gminy Ryglice musi oddać 280,20 zł nie tylko dla miejscowego urzędu, ale także dla powiatu i województwa, co daje razem kwotę 393,69 zł. (Rok wcześniej - 360,36 zł). Przeciętna rodzina np. czteroosobowa wydała w roku 2013 ok. 1,5 tys. zł na biurokrację. Jeśli urząd był bardziej przyjazny obywatelowi, to on z kolei na pewno chętnie będzie ją dalej wspierał :-)

Wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca za rok 2013

Uwagi: w nawiasie rok 2012 (poprzedni), pozycje w poszczególnych latach wynikają z kategorii gmin.
 
województwo małopolskie - 27,21 zł (26,73 zł), z pozycji 3 na pozycję 3
województwo podkarpackie - 40,68 zł (37,39 zł), z pozycji 10 na pozycję 12
 
powiat dębicki - 63,73 zł (62,92 zł), pozycje w latach 2003-2013:62, 62, 58, 30, 13, 8, 9, 6, 5, 4, 3
powiat jasielski - 74,53 zł (77,10 zł), pozycje w latach 2003-2013: 20, 43, 23, 15, 36, 30, 26, 24, 40, 41, 21
powiat tarnowski - 86,28 zł (85,61 zł) pozycje w latach 2003-2013: 6, 5, 4, 51, 34, 31, 34, 65, 62, 67, 64

wybrane miasta i gminy:
 
Dębica - 173,75 (159,44 zł)
Pilzno - 178,60 (177,36 zł), pozycje w latach 2003-2013: 28, 43, 21, 17, 8, 6, 3, 3, 6, 5, 4
Brzostek - 183,03 (183,02 zł), pozycje w latach 2003-2013: 41, 40, 27, 25, 26, 18, 5, 6, 3, 1, 1
Lisia Góra - 185,84 zł (185,85 zł), pozycje w latach 2003-2013: 216, 218, 5, 15, 19, 14, 10, 8, 13, 10, 8
Biecz - 191,29 (157,39 zł), pozycje w latach 2003-2013: 17, 13, 15, 19, 26, 11, 10, 8, 4, 2, 8
Pleśna - 199,09 zł (189,66 zł), pozycje: 42 9 50 38 28 21 14 12 16 15 13
Żabno 208,49, pozycje: 1 21 6 4 3 7 6 6 5 14 16
Dąbrowa Tarnowska - 214,24 zł (202,07 zł)
Skołyszyn - 222,35 zł (233,55 zł), pozycje: 10 19 100 109 97 56 66 70 71 74 38
Zakliczyn - 227,63 zł (222,00 zł), pozycje w latach 2003-2013:47, 44, 55, 14, 19, 24, 28, 27, 20, 20, 16
Skrzyszów - 230,40 zł (229,30 zł), pozycje w latach 2003-2013: 58, 71, 71, 41, 55, 36, 36, 37, 50, 64, 49
Tuchów - 234,16 zł (225,95 zł), pozycje w latach 2003-2013: 16, 18, 19, 24, 27, 17, 36, 28, 35, 37, 39
Szerzyny - 238,86 zł (233,72 zł), pozycje w latach 2003-2013: 149, 109, 39, 73, 100, 94, 39, 36, 35, 42, 34
Gmina Tarnów - 244,06 zł (230,25 zł), pozycje w latach 2003-2013: 17, 24, 20, 22, 29, 41, 34, 33, 48, 67, 76
Radłów 245,35 zł, pozycje: 303 360 415 265 253 387 386 440 461 507 506
Ciężkowice- 250,25 zł (239, 29 zł), pozycje: 42 71 46 35 92 44 41 46 44 35 31
Wojnicz 251,83, pozycje: 96 103 127 112 83 80 92 103 93 37 34
Kraków - 262,09 zł (246,90 zł)
Gromnik 262,82, pozycje: 48 61 40 67 44 85 67 80 82 79 94
Ryglice - 280,20 zł (248,02 zł), pozycje w latach 2003-2013: 33, 30, 25, 27, 69, 37, 33, 26, 62, 42, 76
Tarnów - 288,88 zł (272,36 zł), pozycje w latach 2003-2012: 18, 17, 30, 28, 29, 23, 26, 23, 24, 31
Grybów - 312,93 zł (155,91 zł)
Jodłowa - 350,93 zł (417,03 zł), pozycje w latach 2003-2013: 563, 640, 603, 556, 572, 476, 428, 446, 445, 665, 476
Wierzchosławice 351,03, pozycje: 28 15 179 174 183 185 203 206 197 209 210
Rzepiennik Strzyżewski - 361,14 zł (361,91 zł), pozycje w latach 2003-2013: 574, 594, 566, 414, 457, 543, 506, 585, 585, 572, 512
Wietrzychowice 379 zł, pozycje: 164 133 109 139 151 163 164 163 153 217 171
Brzyska - 471,72 zł (401,58 zł), pozycje w latach 2003-2013: 581, 539, 583, 623, 704, 716, 693, 675, 663, 648, 698

Źródło: "Wspólnota. Pismo samorządu terytorialnego"
Odsłon artykułów:
17025514

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…