Inwestycje gmin - Tuchów

 
W cyklu Inwestycje gmin prezentujemy tym razem zadania, które będą realizowane w 2014 r. w gminie Tuchów.
 
W 2013 r. zdecydowanie najwięcej wydatków majątkowych w gminie Tuchów zostało planowanych na utworzenie Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej na terenach poprzemysłowych. W roku 2014 najwięcej pieniędzy planuje się przeznaczyć na: projekt przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce Tuchowskiej, termomodernizację budynków użyteczności publicznej w paśmie Brzanki, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tuchów, drogi w strefie aktywności gospodarczej.

Planowane dochody budżetu - ponad 45 mln zł, wydatki - 48 mln zł, w tym wydatki majątkowe- 7,8 mln zł. Deficyt- 2,85 mln zł.
Planuje się także m.in. rezerwę celową na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w wysokości 512 tys. zł (sołectwa), rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 607 tys. zł, w tym na wydatki majątkowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Tuchowa na 2014 r. - 200 tys. zł.

Gmina Tuchów – gmina miejsko- wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W skład gminy Tuchów wchodzą sołectwa: Buchcice, Burzyn, Dąbrówka Tuchowska, Jodłówka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Łowczów, Meszna Opacka, Piotrkowice, Siedliska, Siedliska-Kozłówek, Trzemesna i Zabłędza. Powierzchnia gminy: 100,14 km². Ludność: ok. 18 tys. Średnia gęstość zaludnienia: 180 osób/km².

Wydatki majątkowe gminy Tuchów

(Źródło: BIP- uchwała budżetowa gm. Tuchów - wydatki majątkowe)

Gospodarka mieszkaniowa - 3,7 mln zł
- projekt przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce Tuchowskiej - 1,5 mln zł + 2 mln z PROW
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w paśmie Brzanki - 541 tys. zł
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tuchów - 525 tys. zł
- termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Siedliskach - 341 tys. zł
- termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II nr 2 w Tuchowie - 250 tys. zł
- termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II nr 4 w Tuchowie - 250 tys. zł
- adaptacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Jana Pawła II nr 2 w Tuchowie na potrzeby szkoły muzycznej - 210 tys. zł
- termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Dąbrówce Tuchowskiej - 200 tys. zł

Transport i łączność - 1,9 mln zł
- drogi wojewódzkie - budowa chodników w Tuchowie, Dąbrówce Tuchowskiej i Siedliskach, remont drogi wojewódzkiej, inne - 180 tys. zł
- budowa chodników przy drogach powiatowych, inne - 80 tys.
- drogi gminne - strefa aktywności gospodarczej, 780 tys. zł, różne drogi - 780 tys. zł, inne
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 40 tys. zł

Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe - 607 tys. zł

Oświata i wychowanie - 590 tys. zł
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w paśmie Brzanki - 300 tys. zł
- termomodernizacja budynku ZS w Jodłówce Tuchowskiej - 300 tys. zł
- modernizacja Przedszkola Publicznego w Tuchowie - zagospodarowanie terenu - 200 tys. zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 378 tys. zł
- wodociągi, kanalizacja - 158 tys. zł
- utrzymanie zieleni - 140 tys. zł
- oświetlenie dróg, placów - 80 tys. zł
 
Rolnictwo, łowiectwo - 330 tys. zł
- projekt oraz budowa sieci wodociągowej
- budowa sieci wodociągowej w Trzemesnej i Karwodrzy

Administracja publiczna - 230 tys. zł
- modernizacja pomieszczeń Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w Ratuszu
- termomodernizacja budynku Ratusza w Tuchowie

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 69 tys. zł
- renowacja altanki przy ul. Chopina w Tuchowie - 50 tys. zł

Ochrona zdrowia - 60 tys. zł

Kultura fizyczna - 30 tys. zł

Szczegóły: http://bip.malopolska.pl/umtuchow/Article/id,240832.html

Podobne artykuły


Niniejsze opracowanie może być wykorzystane do innych publikacji za zgodą autora, bądź z podaniem aktywnego odsyłacza.

Odsłon artykułów:
17588562

Odwiedza nas 281 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…