Egzamin gimnazjalny. Ranking 2014Minęło już sporo czasu od kwietniowego egzaminu gimnazjalnego, w którym sprawdzono wiedzę i umiętności uczniów po trzyletniej edukacji w gimnazjum. Najlepszą szkołą w okolicy w roku szkolnym 2013/2014 jest Gimnazjum Publiczne w Pilźnie.


Egzamin gimnazjalny jest sprawdzany przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, arkusze testowe są kodowane, a sprawdzający nie wiedzą czyje prace oceniają. Wynik egzaminu jest obiektywny i w dużej mierze odzwierciedla poziom nauczania w danej placówce.

Egzamin w gimnazjum składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej i językowej. W poniższym rankingu uwzględnione zostały wyniki pierwszych dwóch wymienionych wyżej części oraz egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Najlepsze gimnazja

Oto pierwsza dziesiątka najlepszych szkół gimnazjalnych w okolicy i regionie (według uzyskanej skali staninowej - por. Sprawdzian szóstoklasisty. Ranking 2014):

Pilzno 34 (suma staninowa)
Łęki Dolne 32
Szerzyny 31
Tuchów 29
Skrzyszów 28
Zalasowa 27
Jodłówka Tuchowska 27
Burzyn 27
Lubcza 26
Ołpiny 26

Wyniki z poszczególnych dziedzin nauczania

Gdyby uczeń chciał wybrać szkołę według konkretnego przedmiowu, to powinien zwrócić uwagę na poniższe szczegółowe zestawienie. Język polski stoi bowiem wysoko np. w Święcanach, historia w Pilźnie, matematyka w Woli Rzędzińskiej, nauki przyrodnicze w Szerzynach, a język angielski w Burzynie.

Język polski

W Święcanach osiągnięto najlepszy wynik z języka ojczystego. Dobry rezultat ma także gimnazjum w Chotowej.
Oto najlepsze gimnazja okolicy z języka polskiego (stanin powyżej 5):

Święcany pow. jasielski 78,8 pkt.
Chotowa powiat dębicki 78,6
Rzepiennik Biskupi 74,9 - 1 miejsce w powiecie tarnowskim
Pilzno 73,6
Łęki Dolne 72,5
Jodłówka Tuchowska 70,5
Karwodrza 70,2
Zalasowa 69,4
Lubcza 69,2
Tuchów 68,9
Szerzyny 68,9

Historia

Najlepsza pozycję z dziedziny historii ma w regione gimnazjum w Pilźnie.
Najlepsze szkoły w okolicy:

Pilzno 67,6 pkt.
Błażkowa 65,2
Olszyny 64,4
Szynwałd 63,0
Tuchów 63,0
Łęki Dolne 62,4
Łęki Górne 62,3
Skrzyszów 62,3
Słotowa 61,2
Jodłówka Tuchowska 60,0
Zalasowa 59,3
Ryglice 59,2

Matematyka

Królowa nauk cieszy się największym powodzeniem w Woli Rzędzińskiej, Łękach Dolnych i Błażkowej.
Oto najlepsze szkoły:

Wola Rzędzińska 57,6
Łęki Dolne 61,4
Błażkowa 54,2
Pilzno 52,3
Lubcza 52,1
Szerzyny 50,5
Skrzyszów 50,2
Zalasowa 48,7
Ryglice 48,2
Łęki Górne 48,2

Przedmioty przyrodnicze

Z przedmiotów przyrodniczych najlepsze miejsce ma gimnazjum szerzyńskie.
Najwyższe wyniki mają:

Szerzyny 60,3
Siedliska 56,2
Jodłówka Tuchowska 56,1
Skrzyszów 54,9
Pilzno 54,2
Błażkowa 53,6
Zalasowa 53,5
Szynwałd 53,5
Olszyny 53,0
Jodłowa 53,0
Ołpiny 52,8
Lubcza 52,7

Język angielski

Gimnazjum w Burzynie znalazło się w czołówce w nauczaniu z języka angielskiego. W angielskim rozszerzonym najlepiej wypadły Łęki Dolne, Burzyn, Pilzno. Najlepsze rezultaty w angielskim podstawowym mają:

Burzyn 76,9
Pilzno 73,9
Szerzyny 68,8
Łęki Górne 68,4
Tuchów 68,1
Ołpiny 63,4
Skrzyszów 62,8
Łęki Dolne 62,3
Jodłowa 60,9

Opracowanie na podstawie danych Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Podobny artykuł: Sprawdzian szóstoklasisty. Ranking 2014

Odsłon artykułów:
17367689

Odwiedza nas 135 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…