piątek, 06 wrzesień 2019 09:55

Remonty dróg podkarpackich

Napisał

Prezes Rady Ministrów zatwierdził Listę zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych w roku 2019 dla województwa podkarpackiego (nabór wniosków marzec/kwiecień 2019 r.).

Informację o rozstrzygnięciu podała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. W spotkaniu uczestniczył również poseł na Sejm RP Wojciech Buczak oraz dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie Krzysztof Sopel. 

Na listach podstawowych znalazło się 139 zadań gminnych o wartości dofinansowania 120 mln zł oraz 62 zadania powiatowe o wartości dofinansowania 118 mln zł. Łącznie na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście znalazło się 201 zadań na łączną kwotę dofinansowania w 2019 roku środkami Funduszu w wysokości 238 mln zł. Na liście znalazły się również zadania wieloletnie z zapewnieniem finansowania w kolejnych latach w kwocie: 2020 rok – 37 mln zł, 2021 rok – 18 mln zł, 2022 rok – 12 mln zł. 

Warto zaznaczyć, że w stosunku do listy zadań rekomendowanych do dofinansowania Prezes Rady Ministrów dokonał zwiększenia ilości zadań zatwierdzonych do dofinansowania o dodatkowe 43 zadania gminne oraz zwiększył poziom dofinansowania do 80% dla kolejnych 52 zadań, co znacząco zwiększyło alokację środków Funduszu dla woj. podkarpackiego w roku 2019 o ponad 42 mln zł! (dodatkowe środki finansowe).

W chwili obecnej dzięki dofinansowaniu środkami Funduszu, realizowanych jest już 60 zadań gminnych i powiatowych z naboru wrześniowego z 2018 r. o łącznej kwocie dofinansowania środkami Funduszu ponad 74 mln zł. 

Tym samym, łącznie w 2019 roku alokacja środków Funduszu dla woj. podkarpackiego wynosi rekordowe ponad 310 mln zł, dzięki czemu na wsparcie ze strony Rządu może liczyć ponad 260 zadań gminnych i powiatowych!   

Długość dróg lokalnych planowanych do przebudowy lub remontu dzięki wsparciu środkami Funduszu wynosi 355 km. 

Zaznaczyć także należy, że w naborze wniosków na rok 2020 zakończonym 26 sierpnia 2019 r. gminy złożyły 168 wniosków (wartość inwestycji 333,5 mln zł) a powiaty 51 wniosków (kwota inwestycji 175,6 mln zł). Przewidywane dofinansowanie z FDS w roku 2020 na zadania roczne i wieloletnie dla województwa podkarpackiego wynosi 163,6 mln zł.

Na liście zadań znalazły się m.in.:

Powiat dębicki

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasło - Jodłowa - Ryglice wraz z budową mostu (JNI 01000341) przez rzekę Jodłówka w miejscowości Jodłowa w ramach zadania "Budowa mostu na potoku Jodłówka w ciągu drogi powiatowej 1313R Jasło-Jodłowa -Ryglice w km 23+290 w m. Jodłowa wraz z dojazdami - koszt zadania 1,99 mln zł (dofinansowanie 1,6 mln zł)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica - granica powiatu - Radomyśl Wielki w km 6+380 - 8+582 w miejscowości Nagoszyn 3 mln zł (2,4 mln zł)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 Róża - Stara Jastrząbka w km 6+419,00 - 5+429,00 (km lokalny 0+520,00 - 1+510,00) w m. Stara Jastrząbka 1 mln zł (0,8 mln zł)

Powiat jasielski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 1+800 - 2+685 1,9 mln zł (1,5 mln zł)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle w km 0+022 - 0+497 0,5 mln zł (0,4 mln zł)

Gmina Skołyszyn

Wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego na terenie Gminy Skołyszyn poprzez przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych. 0,5 mln zł (0,3 mln zł)

Lista rezerwowa

Gmina Pilzno

Przebudowa drogi gminnej nr 106565R od km 0+017,20 - 1+570,90 - ul. Witosa w miejscowości Pilzno polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w granicach istniejącego pasa drogowego

Remont drogi gminnej nr 106624R ul. Króla Kaszubskiego w Pilźnie w km 0+105 -0+404

Remont drogi gminnej nr 106602R ul. Kościuszki w Pilźnie w km 0+395,5 - 3+527

Gmina Czarna

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 119007R w m. Bystre - wykonanie odcinka drogi w km 0+170 do 1+645

 

Czytany 1020 razy
Odsłon artykułów:
15776863

Odwiedza nas 669 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…