środa, 20 czerwiec 2018 17:09

O. Andrzej Wodka szefem watykańskiego instytutu

Napisał

Redemptorysta, o. prof. Andrzej Wodka został przewodniczącym AVEPRO – watykańskiej agencji ds. jakości kształcenia akademickiego.

Pochodzący z ziemi tarnowskiej, były alumn, a następnie nauczyciel akademicki w WSD w Tuchowie, o. prof. Andrzej Wodka, został mianowany 19 czerwca 2018 r. prezesem AVEPRO – Agencji Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych. O. Wodka jest także od 2013 r. pierwszym Polakiem, który został prezesem Akademii Alfonsjańskiej, wyższego instytutu teologii moralnej Zgromadzenia Redemptorystów w Rzymie oraz pełni inne odpowiedzialne funkcje w życiu akademickim Wiecznego Miasta. Sam nominat nie kryje zaskoczenia tą decyzją.

Powstała ona w 2007 r., za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Agencja ta jest niezależnym organem Stolicy Świętej, odpowiedzialnym za weryfikację i promocję jakości nauki oferowanej i prowadzonej przez uczelnie papieskie i kościelne. 

O. Andrzej Wodka CSsR urodził się w 1959 w Borzęcinie, mieszkał w Bielczy. W roku 1978 wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Profesję zakonną i święcenia kapłańskie otrzymał w Tuchowie. Ukończył studia specjalistyczne (licencjat z Pisma Świętego) w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W latach 1989-1992 pracował jako wykładowca, wychowawca i duszpasterz powołaniowy w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów (Tuchów i Kraków).

Po uzyskaniu doktoratu z teologii biblijnej (Uniwersytet Gregoriański w Rzymie) został zatrudniony w charakterze profesora zaproszonego w Akademii Alfonsjańskiej, rozpoczynając działalność dydaktyczną z zakresu teologii moralnej biblijnej. Od roku 2015 jest profesorem zwyczajnym Akademii Alfonsjańskiej. W Akademii Alfonsjańskiej należał do różnych komisji, pełniąc w nich różne funkcje, est konsultantem akademickim dla języków słowiańskich. Współpracuje w duszpasterstwie uniwersyteckim Akademii, zajmując się organizacją liturgii i redagowaniem materiałów liturgicznych.

O. prof. Andrzej Wodka jest nadto wykładowcą teologii życia konsekrowanego na Claretianum, wykładowcą antropologii biblijnej na Fakultecie Teologicznym Teresianum, wykładowcą corocznych letnich kursów biblijnych dla osób konsekrowanych przy „Seminario Romano”w Rzymie. W latach 2007-2015 uczestniczył w pracach Kongregacji ds. Duchowieństwa. Aktualnie jest również sekretarzem Konferencji Rektorów Papieskich Uniwersytetów Rzymu, Przewodniczącym Komitetu Dziekanów i Prezesów Papieskich Uczelni w Rzymie, a także wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Bibliotek Papieskich Uczelni Rzymskich.

W Zgromadzeniu Redemptorystów o. Wodka m.in. od wielu lat żywo uczestniczy w kapitułach prowincjalnych i generalnych redemptorystów. Był współorganizatorem wielu międzynarodowych kongresów wewnątrz Zgromadzenia Redemptorystów.

O. Andrzej Wodka jest chętnie zapraszanym rekolekcjonistą i prelegentem w Polsce, we Włoszech, w USA, a także autorem wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu teologii biblijnej, moralnej i duchowości. W listopadzie 2015 r. prowadził doroczne rekolekcje dla Episkopatu Polski na Jasnej Górze.

Info: www.redemptor.pl, Foto: Redemptoryści / Twitter

O. Andrzej Wodka jest nie tylko wybitnym redemptorystą, duchownym i naukowcem, ale także wszechstronnie uzdolnioną osoba. Zna np. kilka języków obcych współczesnych i starożytnych, jest poetą. Jest autorem m.in. oratorium "Ślad Losu".

Reha Plus Fizjoterapia Ryglice

Czytany 468 razy
Odsłon artykułów:
12916370

Odwiedza nas 155 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…