wtorek, 20 grudzień 2022 03:06

Bezpieczeństwo pieszych

Napisał

Noc, zmniejszona przejrzystość powietrza, trudne warunki drogowe, słaba widoczność i piesi podążający na wieczorne, przedświąteczne nabożeństwa. W tym trudnym czasie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie spotkali się z uczestnikami w piątek, po wieczornej mszy świętej przed kościołem w Porębie Radlnej.

Okres przedświąteczny to czas przygotowania nie tylko materialnego ale również duchowego do wigilijnego wieczoru Narodzenia Pańskiego. Na wieczorne msze święte do kościołów w Tarnowie oraz powiecie tarnowskim udają się wierni. W piątek 16.12 w Porębie Radlnej w czasie nabożeństwa ksiądz z tutejszej parafii włączył się w akcje o tematyce bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Z ambony głosił wiernym, jak ważny to temat, a policjanci przekazywali wszystkim uczestnikom mszy świętej odblaski przekazane przez księdza Damiana Migacza Diecezjalnego Duszpasterza Kierowców.

Podczas spotkania z mieszkańcami policjanci zwracali uwagę pieszym o bezpieczeństwie podczas poruszania się po zmroku i obowiązku używania elementów odblaskowych po zmroku poza obszarem zabudowanym. Przekazano rodzinom zalecenia, aby elementy odblaskowe, które przekazywali funkcjonariusze nosili również w obszarze zabudowanym i wszędzie tam, gdzie nie ma obowiązku ich używania, gdyż poprawi się ich widoczność, a tym samym zwiększy się bezpieczeństwo na naszych drogach.

Policjanci Wydziału Ruchu drogowego przypominają wybrane przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym :

Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Art. 11. 4a Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze dla pieszych, drodze dla pieszych i rowerów lub drodze dla rowerów.

Art. 13. 1. Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych.

2. Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych jest dozwolone na przejściu sugerowanym albo poza przejściem sugerowanym jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

3. Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów.

Art. 14. Zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów:

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

2) przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko;

4) przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów

7) przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów od jezdni lub drogi dla rowerów, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują;

8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Inf.: Komenda Miejska Policji w Tarnowie

Czytany 107 razy
Odsłon artykułów:
16783281

Odwiedza nas 298 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…