Inwestycje gmin - gmina Tarnów

 
W cyklu Inwestycje gmin przedstawione są tym razem zadania, które będą realizowane w 2013 r. w gminie Tarnów.

Do największych zadań, które czekają tę gminę w bieżącym roku należą: przebudowa dróg gminnych oraz budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem w Zbylitowskiej Górze.
 

Gmina Tarnów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W skład gminy Tarnów wchodzą sołectwa: Biała, Błonie, Jodłówka-Wałki, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Łękawka, Nowodworze, Poręba Radlna, Radlna, Tarnowiec, Wola Rzędzińska (2 sołectwa), Zawada, Zbylitowska Góra, Zgłobice. Powierzchnia gminy: 82,81 km². Ludność: ok. 24 tys. Średnia gęstość zaludnienia: 287,574 osób/km².

 

Wydatki majątkowe gminy Tarnów

(Źródło: BIP- uchwała budżetowa gm. Tarnów - wydatki majątkowe)
 
Transport i łączność – 3,7 mln. zł
W tym m.in.:
- przebudowa dróg gminnych- ul. Wyszyńskiego i ul. Polnej w Zbylitowskiej Górze- 2,3 mln zł
- budowa ścieżek rowerowych przy drodze gminnej w Nowodworzu, Zawadzie- 322 tys. zł
- wykonanie nakładek asfaltowych w kilku miejscowościach- 200 tys. zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 100 tys. zł
- budowa chodników przy drogach powiatowych- 100 tys. zł
- modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów- Konieczna Etap II – 44 tys. zł
- wykonanie projektów technicznych dla ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych w Woli Rzędzińskiej i Błoniu oraz chodnika w Zbylutowskiej Górze- 37,5 tys. zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3,2 mln zł
W tym m.in.:
- budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem w Zbylitowskiej Górze- 1,6 mln zł
- budowa centrum wsi w Radlnej – 292 tys. zł
- budowa centrum wsi w Koszycach Małych – 274 tys. zł
- budowa centrum wsi w Zbylutowskiej Górze – 242 tys. zł
- projekt i budowa centrum wsi w Białej- 209 tys. zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Jodłówce – Wałki – 200 tys. zł
- projekt i zagospodarowanie terenu wokół szkoły i centrum wsi w – 111 tys. zł
- zagospodarowanie terenu wokół OSP w w Jodłówce – Wałki – 100 tys. zł
- oczyszczanie wsi i miast – 30 tys. zł
- oświetlenie ulic w Koszycach Wielkich- 24 tys. zł
 
Gospodarka mieszkaniowa – 1,6 mln zł
- zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego
 
Oświata i wychowanie – 1,4 mln zł
- budowa przedszkola publicznego w Woli Rzędzińskiej – 500 tys. zł
- budowa przedszkola w Zgłobicach- 400 tys. zł
- zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu – 300 tys. zł
- budowa Sali gimnastycznej w Koszycach Małych – 150 tys. zł
 
Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1,2 mln zł
W tym m.in.:
- budowa kanalizacji sanitarnej w Zawadzie – 530 tys. zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce – 400 tys. zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Porębie Radlnej – 200 tys. zł
 
Kultura fizyczna – 994 tys. Zł
W tym m.in.:
- budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Zawadzie- 375 tys. zł
- budowa kompleksu sportowego „Orlika” w Tarnowcu- 249 tys. zł
- budowa boisk sportowych przy szkołach w Woli Rzędzińskiej- 200 tys. zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Porębie Radlnej-  150 tys. zł

Administracja publiczna
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 160 tys.
- zakupy inwestycyjne – 20 tys. zł
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ochrona zabytków – 70 tys. zł
 
Działalność usługowa-
- budowa domu pogrzebowego w Woli Rzędzińskiej – 20 tys. Zł
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- dotacja na zakupy inwestycyjne – 20 tys. zł
 
Różne rozliczenia- rezerwy – 300 tys. zł
 

Podobne artykuły


Niniejsze opracowanie może być wykorzystane do innych publikacji za zgodą autora, bądź z podaniem aktywnego odsyłacza.
 
Odsłon artykułów:
13357190

Odwiedza nas 132 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…