czwartek, 30 styczeń 2020 10:02

Budżet Gminy Tarnów na 2020 rok przyjęty

Napisał

Radni na ostatniej sesji, 24 stycznia, przyjęli uchwałę budżetową opiewającą na blisko 110 milionów dochodów. Wśród wydatków na inwestycje przeznaczono aż 10 milionów.

Noworoczne kolędowanie

Sesję budżetową rozpoczął występ kolędników z grupy „Kumotry”. Następnie wójt gminy Tarnów  Grzegorz Kozioł podziękował Pani Marii Ostrowskiej za pełnienie przez 10 lat funkcji Gminnego Koordynatora ds. Seniorów. – Dziękuję za te lata pracy, w trakcie których potrafiła Pani w sposób umiejętny pokazać nam potrzeby seniorów i zmobilizować samorząd do zaktywizowania środowiska seniorów – mówił wójt.

Budżet na 2020 rok przyjęty

Następnie radni przystąpili do obrad. Najważniejszą z podjętych uchwał był Budżet Gminy Tarnów na 2020 rok, który osiągnął rekordową kwotę 110 milionów dochodów. Wśród nich znajdziemy 32 miliony z zadań zleconych, środki unijne na zadania ekologiczne czy pieniądze z podatku od nieruchomości.

Wydatki są nieco mniejsze – 109 milionów. Utrzymanie szkół i przedszkoli pochłonie 34% budżetowych wydatków. Koszt oświaty na terenie gminy Tarnów to bowiem ponad 33.3 milionów złotych, z czego subwencja oświatowa wynosi 21,4 miliony, co oznacza, że z gminnej kasy do utrzymania placówek oświatowych dokłada się około 12 milionów.

Na opiekę społeczną, w tym rządowe programy wsparcia gmina wyda 33% wydatków. Drogownictwo wśród wydatków to 10%, administracja 7%, a pozostałe zadania kształtują się w przedziale 3-6 %.

Gmina Tarnów inwestycyjnie

Gmina Tarnów nie zwalnia tempa również inwestycyjnie, przeznaczając blisko 10 milionów złotych na inwestycje we wszystkich gminnych miejscowościach.
Obok kościoła w Koszycach Wielkich zostanie rozpoczęta budowa oczekiwanego przez mieszkańców parkingu. W Koszycach Małych zostanie odbudowany budynek kaplicy na cmentarzu komunalnym, który w ostatnich dniach 2019 roku strawił pożar.

Mieszkańcy Błonia cieszyć się będą nowym placem zabaw, a sołectwo Wola Rzędzińska I modernizacją placu zabaw przy centrum wsi. W Jodłówce-Wałkach wykonany zostanie projekt boiska sportowego z szatnią, trybunami, oświetleniem i ogrodzeniem.

Duże środki zostaną przekazane zwłaszcza na inwestycje związane z oświatą, w tym w Białej planowany jest projekt rozbudowy przedszkola, w Zawadzie budowa stołówki przy Szkole Podstawowej, a Woli Rzędzińskiej, w sołectwie II, dalsze wyposażenie pomieszczeń w szkole podstawowej dla potrzeb żłobka.
Kolejne ważne inwestycje czekają Łękawkę, gdzie rozpocznie się budowa remizy OSP z domem kultury. W Zbylitowskiej Górze w budynku wielofunkcyjnym wykończone zostanie poddasze.  W Tarnowcu wybudowana zostanie kaplica na cmentarzu komunalnym. Mieszkańcy Zgłobic doczekają się budowy ciągu pieszego do placu zabaw. W Nowodworzu i Radlnej pojawią się nowe nakładki asfaltowe na drogach gminnych, zaś w Porębie Radlnej wykonany zostanie kolejny etap kanalizacji.

To tylko niektóre z planowanych inwestycji. Oprócz wymienionych powyżej, mieszkańcy gminy Tarnów mogą liczyć też na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo, w tym monitoring zamontowany w kolejnych punktach gminy czy chodniki budowane zarówno przy drogach gminnych jak i powiatowych.
Wśród wydatków gminnych znaleźć możemy również pieniądze przeznaczone na działania ekologiczne, w tym wymianę źródeł ciepła i projekt „Ekopartnerzy”. Dodajmy jednak, że fundusze te pozyskała gmina Tarnów z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Nie można zapomnieć również o kwocie ponad 3 milionów złotych przeznaczonej na dopłatę do autobusów miejskich jeżdżących po naszej gminie.

Będziemy pozyskiwać środki

W budżecie gminnym zabezpieczono również środki na wkład własny do wielu inwestycji drogowych, na które gmina Tarnów będzie pozyskiwać fundusze zewnętrzne, zarówno z nowego rządowego programu na budowę dróg lokalnych, z MSWiA z tzw. „powodziówek” oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na budowę dróg dojazdowych do pól.

- Budżet jest zrównoważony i realizujący politykę równomiernego rozwoju całej gminy. Zadbaliśmy, by inwestycje były realizowane w każdej miejscowości. Jeśli w trakcie roku uda nam się pozyskać fundusze zewnętrze na zaplanowane inwestycje, wpiszemy do budżetu kolejne zadania – podsumowuje wójt Grzegorz Kozioł.

Info: UG Tarnów

Czytany 1037 razy
Odsłon artykułów:
17594808

Odwiedza nas 278 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…