sobota, 05 marzec 2016 00:00

Podatki od nieruchomości w regionie

Napisał

Jednym z podatków, który muszą zapłacić mieszkańcy, są  podatki od nieruchomości - gruntów i budynków. To kolejne obciążenie dla obywateli i jednocześnie jedno ze źródeł dochodów dla gmin. 

Sprawy związane m.in. z podatkami od nieruchomości reguluje ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z tymi przepisami rady gmin określają w drodze uchwały wysokość stawek podatku od nieruchomości. Ograniczeniem dla nich jest górna granica stawek ogłoszona corocznie przez Ministra Finansów. 

 

Podatki od nieruchomości w regionie tarnowskim:

Podatki od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. 

Najniższe stawki mają Szerzyny 0,39 zł za 1m2 powierzchni oraz Rzepiennik Strzyżewski 0,45. Więcej podatku trzeba zapłacić w gminie Ryglice 0,50 zł, Radłowie, Ciężkowicach, Brzostku, Lisiej Górze. Ponad 0,60 ma Tuchów, Skołyszyn, Pleśna. Ponad 0,70 to stawka dla Jodłowej, gminy wiejskiej Tarnów, Gromnika i Skrzyszowa. Najwyższe stawki mają: Pilzno i Brzyska 0,89.

Podatki od gruntów pod zbiornikami wodnymi i zbiornikami sztucznymi.

Najmniej podatku z tego tytułu trzeba zapłacić w Szerzynach 2,20 zł/1ha. Ponad 3 zł wynosi stawka w Ciężkowicach, gminie wiejskiej Tarnów, Tuchów 4 zł, Skołyszyn. Ponad 4 zł to kwota obowiązująca w gminach: Skrzyszów 4,40, Brzostek, Radłów, Brzyska, Pleśna, Pilzno 4,58, Jodłowa 4,58, Lisia Góra, Gromnik, Ryglice 4,58 zł, Rzepiennik Strzyżewski 4,58.

Podatki od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Najmniejsze stawki mają: Ciężkowice, Brzyska, Rzepiennik Strzyżewski 0,10 zł/1m2, Tuchów 0,12, Brzostek, Radłów, Pilzno 0,15. Kolejne miejsca zajmują: Skołyszyn, Gromnik, Pleśna, Jodłowa 0,21, Lisia Góra, Szerzyny 0,22. Na końcu znajdują się: Tarnów gw, Ryglice 0,25, Skrzyszów 0,25.

Podatki od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji określone w ustawie.

Najmniejsze stawki mają: Skrzyszów 0,01 i Brzyska. Więcej zapłaci Brzostek 1,50. Po 3 zł to kwota w gminach: Pleśna, Pilzno, Szerzyny, Gromnik, Lisia Góra, Radłów, Ryglice, Tuchów.

Podatki od budynków mieszkalnych. 

Listę w tej kategorii otwiera gmina Ciężkowice 0,28 zł/1m2. Dalej są: Brzyska, Brzostek, Szerzyny 0,36, Tuchów 0,38, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski 0,40, Radłów, Jodłowa 0,45, Skrzyszów 0,48, Lisia Góra, Tarnów gw, Pleśna, Skołyszyn. Ostatnie miejsca mają: Ryglice 0,60, Pilzno 0,70.

Podatki od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Najmniejszą stawkę ma gmina Brzyska 9,00 zł/1m2. Dalej znajdują się: Szerzyny 10,86, Rzepiennik Strzyżewski 11, Ciężkowice, Gromnik, Pilzno 15,00, Tuchów 15, Lisia Góra, Brzostek, Pleśna, Ryglice 16,00, Jodłowa 16,80, Radłów, Skołyszyn. Listę zamykają: Skrzyszów 18,40 i
Tarnów gw 18,56.

Podatki od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.

W gminie Jodłowa trzeba zapłacić 5,00 zł/1m2. Zaraz za nią znajdują się: Szerzyny 5,06 zł, Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski 5,40, Radłów, Brzostek, Tarnów gw. Dalsze pozycje: Brzyska, Tuchów 8,20, Skrzyszów 9,40, Skołyszyn, Pleśna, Pilzno 10,68, Lisia Góra, Ryglice 10,68 zł i Gromnik 10,80.

Podatki od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą.

Szerzyny płacą 2,33 zł/1m2. Trochę więcej jest w gminach: Rzepiennik Strzyżewski 2,50, Brzyska 3,61, Tarnów gw 3,71. Powyżej 4 zł jest w gminach: Pleśna, Skołyszyn, Jodłowa 4,20, Ciężkowice, Tuchów 4,27, Gromnik, Skrzyszów 4,40, Radłów. Stawkę 4,65 mają: Pilzno, Lisia Góra, Brzostek i Ryglice.

Podatki od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Chodzi tu np. o przydomowe budynki gospodarcze.

Najniższa stawka jest Brzyskach 1,50. Kolejne miejsca zajmują: Rzepiennik Strzyżewski 2,50, Jodłowa 3,10, Radłów, Ciężkowice, Lisia Góra, Brzostek, Ryglice 3,70 zł, Szerzyny 3,76, Pilzno 4,20, Skrzyszów 4,70, Tarnów gw, Tuchów 4,83, Pleśna, Skołyszyn, Gromnik. 

Trzeba na koniec dodać, że w niektórych przypadkach gminy stosują ulgi, zwolnienia lub szerszy wachlarz stawek, czego nie odzwierciedlają do końca powyższe zestawienia. (Np. zwolnienie dla rolników w podatku z ostatniej pozycji).

Czytaj także: Podatki od nieruchomościRankingi

Czytany 2903 razy
Odsłon artykułów:
17463343

Odwiedza nas 177 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…