środa, 25 listopad 2015 01:00

Spotkanie "Dorzecza Wisłoki" w Szerzynach

Napisał

W poniedziałek w Szerzynach miała miejsce konferencja nt. gospodarki niskoemisyjnej w obszarze działania Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, do którego należą.

Wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle w miejscowości Szerzyny zorganizowana została konferencja podsumowująca opracowanie dla wszystkich miast i gmin Związku planów gospodarki niskoemisyjnej. Do Szerzyn przyjechali przedstawiciele 22 gmin, w tym trzynastu burmistrzów i wójtów.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Celem zadania jest podjęcie działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców gmin funkcjonujących w obrębie Związku. 

Dokument zaprezentowany w Szerzynach otrzymały wszystkie samorządy obszaru Dorzecza Wisłoki i będzie poddany konsultacjom społecznym, a następnie przyjęty przez samorządy.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle to jedna z większych organizacji tego typu w Polsce, tworzy aż 22 gminy z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego: Miasto Jasło, Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Miasto Dębica i Gmina Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków. Obszar zlewni Wisłoki rozciąga się od Beskidu Niskiego po Wisłę. Celem Związku jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz promowanie zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego tego obszaru. 

"Dorzecze Wisłoki" działa od 20 lat. Zrealizował przedsięwzięcia o gigantycznej kwocie 340 mln zł w tym: budowa 700 km kanalizacji sanitarnej, budowa 200 km sieci wodociągowej, budowa 10 oczyszczalni ścieków, modernizacja 7 oczyszczalni ścieków, modernizacja 2 stacji uzdatniania wody, instalacja kolektorów słonecznych na 4266 budynkach mieszkalnych i 105 obiektach użyteczności publicznej, liczne projekty z zakresu edukacji ekologicznej, turystki i rozwoju winiarstwa. Realizacja tych projektów przyczyniła się do poprawy stanu środowiska i standardu życia mieszkańców. 

Czytany 1477 razy
Odsłon artykułów:
17547034

Odwiedza nas 367 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…