sobota, 23 sierpień 2014 02:00

Ranking czteroletni. Gospodarka gmin regionu tarnowskiego

Napisał

W niniejszym artykule zaprezentowana jest druga część rankingu czteroletniego gmin. Kolejnym tematem jest gospodarka w jednostkach samorządowych regionu.

W rankingu czasopisma "Wspólnota", którą tym razem opracowała firma Curulis jako podsumowanie kadencji 2010-2014 znajduje się 2479 jednostek samorządowych z całej Polski. W regionie tarnowskim w dziedzinie gospodarczej bardzo wysoką pozycję uzyskała gmina Brzyska (22 miejsce w kraju), a także Zakliczyn 72, Gromnik 177, Żabno 179, Radłów 224. Dobre lokaty zajmują także: Wietrzychowice, Brzostek, Wierzchosławice, Lisia Góra, Tuchów.

Oto tabela 11 gmin okolicy według miejsc na 2479 badanych jednostek w całej Polsce:

Gospdarka gmin w regionie tarnowskim

Dynamika gospodarki wynika w dużej mierze z polityki gospodarczej kraju - rządzących państwem. Jednak poszczególne samorządy gminne mogą wiele w tej kwestii zmienić. Uwzględnić trzeba tu także czynniki regionalne - wojewódzkie, powiatowe. "W procesie rozwoju lokalnego to de facto wymiar gospodarczy odgrywa najważniejszą rolę, ponieważ warunkuje i napędza procesy zachodzące w pozostałych płaszczyznach rozwojowych. Rozwój gospodarczy poprzez wzajemną współpracę lokalnych podmiotów zmierza do stworzenia lepszych warunków dla wzrostu ekonomicznego, tworzenia nowych miejsc pracy, a przez to przyczynia się do poprawy warunków życia m ieszkańców" - czytamy w opracowaniu Curulis dla "Wspólnoty".

Do tej pory w portalu Ryglice-okolice.pl zostało zaprezentowane już kilkanaście zestawień rankingowych, które są dostępne w zakładce Gospodarka - Rankingi Gmin. Niniejszy ranking, który tym razem składa się z cyklu pięciu artykułów, został opracowany na podstawie znanej publikacji czasopisma "Wspólnota". W tym artykule prezentujemy część drugą dotyczącą gospodarki gmin. Część pierwsza nt. finansów: Ranking czteroletni. Finanse gmin regionu tarnowskiego. Kolejne artyykuły w najbliższym czasie ukażą pozycje gmin w sferze społeczeństwa, infrastruktury, oraz ranking podsumowujący całość.

Niniejszy ranking gospodarczy uwzględnia 10 czynników:

1. Dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności

Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie danej gminy jest najbardziej miarodajną informacją na temat atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy i warunków prowadzenia działalności.

Bardzo wysoką dynamikę posiada gmin Gromnik, wysoko stoi także Tuchów, Ciężkowice, Lisia Góra, Żabno, Wietrzychowice, Radłów, Zakliczyn. Pozostałe gmiy wypadają słabo.

2. Dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności działających w branży rolniczej

Bardzo wysoko: Jodłowa, Brzostek. Wysoko: Żabno, Wietrzychowice, Brzyska, Zakliczyn, Lisia Góra, Radłów. Pozostałe gminy: bardzo słabo - nisko w rankingu wypada cała Małopolska.

3. Dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności działających w branży przemysłowej

Bardzo wysoko: Gromnik. Wysoko: Jodłowa, Skołyszyn, Pilzno, Lisia Góra, Radłów, Ryglice, Tuchów, Skrzyszów, Zakliczyn, Ciężkowice. Reszta gmin: słaby wynik.

4. Dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności działających w branży usługowej

Bardzo wysoko: Brzyska, Brzostek, Lisia Góra, Żabno, Gromnik, Ciężkowice, Wierzchosławice, Wietrzychowice. Wysoko: Szerzyny, Skołyszyn, Tuchów, Pleśna, gm. Tarnów, Wojnicz.

5. Zmiana liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności zatrudniających do 9 pracowników

Bardzo wysoko: Gromnik. Wysoko: Tuchów, gm. Tarnów, Ciężkowice, Zakliczyn, Brzostek, Brzyska, Lisia Góra, Żabno, Radłów

6. Zmiana liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności zatrudniających od 10 do 49 pracowników

Bardzo wysoko: Szerzyny, Brzyska, Radłów, Wietrzychowice. Reszta gmin wypadła słabo.

7. Zmiana liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności zatrudniających powyżej 50 pracowników

Wysoko: Brzostek, Ryglice, Tuchów, Gromnik, Zakliczyn, gm. Tarnów, Lisia Góra, Wietrzychowice, Radłów, Wierzchosławice. Reszta gmin notuje niski wynik.

8. Dynamika liczby osób pracujących na 1000 ludności

Wysoko: Brzyska, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik, Ryglice, Wietrzychowice, Radłów, Wierzchosławice. Nienajgorzej także Wojnicz, gm. Tarnów, Skrzyszów, Brzostek, Skołyszyn.
Podobny artykuł: Bezrobocie nadal rośnie

9. Dynamika liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 ludności

Bardzo wysoko: Gromnik. Wysoko: Lisia Góra, Żabno, Wietrzychowice, Tuchów, Brzostek, Brzyska, Zakliczyn, Ciężkowice. Słabo: Tarnów, a także Ryglice, Szerzyny, Pleśna, Wojnicz, Pilzno.
Region wypadł w tej kategorii na dość wysokoim poziomie w skali kraju.

10. Zmiana udziału liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym

Najlepiej wypadł Radłów i Brzyska. Nienajgorzej: Zakliczyn, Wierzchosławice. Wysoki udział bezrobotnych zanotowały: Ciężkowice, Jodłowa, Szerzyny, Skołyszyn, Ryglice, Pilzno, Brzostek, Tarnów, gm. Tarnów, Lisia Góra, Żabno, Pleśna. Region wypadł słabo w skali kraju.
Podobny artykuł: Bezrobocie nadal rośnie

Pozycje poszczególnych gmin

Pozycje poszczególnych gmin zostały w poniższym zestawieniu posegregowane w dziesięciu stopniach: każdy kolejny stopień to zbiór dwustu pięćdziesięciu gmin w pozycji rankingowej. Ranking uwzględnia wszystkie gminy powiatu tarnowskiego oraz kilka gmin powiatu dębickiego i jasielskiego na tle całego kraju.

1 (1-250 pozycja w rankingu)
Brzyska 22
Zakliczyn 72
Gromnik 177
Żabno 179
Radłów 224

2 (251 -500)
Wietrzychowice 263
Brzostek 319
Wierzchosławice 330
Lisia Góra 457

3 (501-750)
Tuchów 593

4 (751-1000)
Ciężkowice 832
Rzepiennik Strzyżewski 950

5 (1001-1250)
gm. Tarnów 1019
Ryglice 1119
Skołyszyn 1158
Skrzyszów 1190

6 (1251-1500)
Jodłowa 1315

7 (1501-1750)
Szerzyny 1671
Pilzno 1688

8 (1751-2000)
m. Tarnów 1877
Wojnicz 1911

9 (2001-2250)
brak

10 (2251-2479)
Pleśna 2284

Źródło: Raport: Podsumowanie kadencji 2010-2014 - www.curulis.pl, www.wspolnota.org.pl

Ranking czteroletni gmin regionu tarnowskiego: Finanse gmin 1/5, Gospodarka gmin 2/5, Infrastruktura gmin 3/5, Jakość życia gmin 4/5, podsumowanie 5/5.

Czytany 2199 razy
Odsłon artykułów:
17595331

Odwiedza nas 299 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…