piątek, 24 maj 2024 10:14

Ocena sytuacji na rynku pracy w Małopolsce w 2023 roku

Napisał

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął raport oceniający sytuację na rynku pracy w regionie za 2023 rok. Zwiększyła się aktywność zawodowa mieszkańców, a bezrobocie spadło.

Zatrudnienie

W 2023 roku zwiększyła się aktywność zawodowa mieszkańców Małopolski, a liczba pracujących wzrosła o 2,3%, osiągając 1,48 mln osób. Wzrost wynagrodzeń przewyższył poziom inflacji, co poprawiło siłę nabywczą zarobków. Zmienił się profil migracji zarobkowej – więcej pracowników przyjeżdżało z Białorusi, Dalekiego Wschodu i Ameryki Południowej, a wśród obywateli Ukrainy dominowały kobiety. Jednak ze względu na trudniejszą sytuację gospodarczą pracodawcy ograniczyli rekrutacje, co spowodowało spadek liczby ofert pracy o 19,7% w urzędach pracy i o 7% w Internecie.

Gospodarka

Wysoka inflacja zmniejszyła konsumpcję, a firmy ograniczały zapasy, co spowodowało minimalny wzrost PKB Polski o 0,2%. Mimo to, liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Małopolsce wzrosła do ponad 481 tys., co stanowi wzrost o 18,1 tys. w porównaniu z 2022 rokiem.

Bezrobocie i bierność zawodowa

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy zmniejszyła się o 5,3%, osiągając 60,9 tys. osób. Programy operacyjne finansowane ze środków europejskich, takie jak Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, przyczyniły się do poprawy sytuacji osób bezrobotnych.

Uczenie się dorosłych

Wzrosła liczba dorosłych, którzy kontynuowali edukację po zakończeniu formalnej nauki. W 2022 roku 54% Polaków rozwijało swoje kompetencje, w porównaniu do 46% w 2016 roku, głównie poprzez nieformalne metody nauki.

Bieżąca sytuacja i prognoza

Mimo spodziewanego ożywienia gospodarczego na początku 2024 roku widoczne były negatywne zjawiska, takie jak mniejsza liczba ofert pracy i większa skala zwolnień grupowych, szczególnie w branżach IT i finansów. Jednak bezrobocie utrzymuje się na niskim poziomie, wynosząc 4,4% w marcu 2024 roku. Prognozy na 2024 rok wskazują na stabilność, z przewidywaną stopą bezrobocia rejestrowanego w kraju na poziomie 5,3%.

Artykuł oparto o informację podaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie

Reklama 2 - 3a w artykule

Czytany 308 razy
Odsłon artykułów:
17588864

Odwiedza nas 592 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…