piątek, 24 maj 2024 09:39

Raport o stanie województwa małopolskiego za 2023 rok

Napisał

Marszałek Witold Kozłowski przedstawił raport o stanie Województwa Małopolskiego za 2023 rok. Radni podjęli decyzje dotyczące komisji i delegatów.

Podczas II sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego VII kadencji, marszałek Witold Kozłowski przedstawił raport o stanie Województwa Małopolskiego za 2023 rok. Raport podsumowuje działalność Zarządu Województwa, obejmując zarówno działania własne, jak i te realizowane przez podmioty niezależne, które wpłynęły na rozwój regionu.

Kluczowe inwestycje i przedsięwzięcia

Marszałek Kozłowski omówił najważniejsze zrealizowane inwestycje, w tym projekty z zakresu opieki zdrowotnej, takie jak modernizacja szpitali w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i innych miastach. Łączna wartość tych inwestycji wyniosła ponad 610 mln zł. W obszarze sportu, województwo wydatkowało ponad 113,1 mln zł, organizując m.in. III Igrzyska Europejskie. W kulturze zakończono siedem wieloletnich przedsięwzięć o łącznej wartości około 85,9 mln zł, w tym utworzenie Muzeum Palace i Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa.

Zarządzanie i współpraca

Podczas sesji radni wybrali skład Komisji Głównej i Komisji Rewizyjnej. Do Komisji Głównej weszli: Jan Tadeusz Duda (przewodniczący), Jadwiga Wójtowicz (I wiceprzewodnicząca), Wojciech Skruch (II wiceprzewodniczący), Witold Kozłowski, Grzegorz Małodobry oraz Rafał Stuglik. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jan W. Duda (wiceprzewodniczący), Stanisław Sorys, Krzysztof Nowak, Grzegorz Biedroń i Barbara Nowak.

Radni wybrali również delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP. Delegatami zostali: Witold Kozłowski, Jan Tadeusz Duda, Marek Wierzba i Łukasz Smółka. Ponadto powołano Komitet Audytu dla Województwa Małopolskiego, w skład którego weszli: Wojciech Skruch (przewodniczący), Jerzy Fedorowicz i Jan Piczura.

Sytuacja na rynku pracy

Przyjęto także "Ocenę sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w 2023 roku". Wicemarszałek Józef Gawron podkreślił, że sytuacja na rynku pracy była korzystna, mimo spowolnienia gospodarczego.

Obrady zakończyły się minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego, Krzysztofa Radwana.

Artykuł oparto o informację podaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie

Czytany 180 razy
Odsłon artykułów:
17588897

Odwiedza nas 272 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…