wtorek, 21 marzec 2023 03:43

Wypalanie traw jest zabronione

Napisał

Od wielu lat końcem zimy i początkiem wiosny wzrasta liczba pożarów na łąkach, nieużytkach i terenach chronionych spowodowanych wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Policjanci apelują o rozsądek i przypominają, że wypalanie traw jest prawnie zabronione i stanowi zagrożenie dla ludzi, jak i środowiska naturalnego.

Przyszła wiosna, a z nią jak co roku jasielska policja odnotowuje zwiększoną ilość interwencji dotyczących płonących łąk, pastwisk, nieużytków czy pozostałości po zeszłorocznych zbiorach.

Wysuszone trawy palą się bardzo szybko, a ogień łatwo się rozprzestrzenia i trudno nad nim zapanować. Może być niebezpieczny, kiedy przeniesie się na pobliskie zabudowania. Również dla osób, które podpalają trawy może nieść śmiertelne zagrożenie. 
Gdy wypalanie ma miejsce przy drodze, to dym staje się bardzo niebezpieczny dla uczestników ruchu. Zadymienie ogranicza widoczność zarówno kierowcom, jak i pieszym. Może stać się przyczyną tragicznych zdarzeń drogowych.

Należy pamiętać, że wypalenie traw jest prawnie zabronione i grozi za nie wysoka odpowiedzialność karna:

  • art. 82 kodeksu wykroczeń - kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających m.in. na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany
  • art. 181 kodeksu karnego - kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8
  • art. 163 kodeksu karnego - Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  • art. 124 ustawy o ochronie przyrody - zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
  • art. 130a ustawy o ochronie przyrody - kto usuwa roślinność przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 000 złotych
  • art. 30 ustawy o lasach państwowych - w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Inf.: Komenda Powiatowa Policji w Jaśle / policja.gov.pl

Czytany 254 razy
Odsłon artykułów:
17548952

Odwiedza nas 202 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…