środa, 25 styczeń 2023 16:47

Ponad 3300 projektów na ok. 1,2 mld złotych w Małopolsce

Napisał

Za nami kolejne z cyklu „4 lata dla Małopolski. Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” spotkanie informacyjne. Tym razem miastem - gospodarzem był Nowy Targ. W wydarzeniu wzięli udział: marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron oraz Iwona Gibas i Marta Malec Lech z zarządu województwa, wiceminister Andrzej Gut-Mostowy, senator Jan Hamerski, poseł Anna Paluch, wiceprzewodniczący Sejmiku Jan Piczura, radni: Stanisław Bisztyga, Marek Wierzba, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także mieszkańcy.

Czas od listopada 2018 roku był wypełniony pracą na rzecz regionu, w której ‒ dla mnie osobiście ‒ niezwykle ważnym elementem były liczne spotkania, które odbywałem we wszystkich zakątkach Małopolski, także z wieloma osobami, które są dzisiaj tutaj obecne. W pracy nad rozwojem regionu przyświecała nam od początku idea troski o jego zrównoważony i harmonijny wymiar. Nie chcieliśmy ‒ z jednej strony ‒ pomijania, a z drugiej ‒ faworyzowania poszczególnych części regionu. Chcieliśmy w najbardziej efektywny sposób wspierać naturalny potencjał małopolskich wsi, gmin, miasteczek i miast w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej w kontekście praw rodziny, bezpieczeństwa publicznego, gospodarki, sportu i turystyki, rekreacji, kultury i edukacji, czy środowiska przyrodniczego. Takie też są założenia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030”, dokumentu, który Sejmik Województwa przyjął jednogłośnie 17 grudnia 2020 roku. Dokumentu, który w centralnym miejscu zlokalizował dobrostan małopolskiej rodziny – gdziekolwiek ona by zamieszkiwała

- mówił marszałek Witold Kozłowski.

W swoim wystąpieniu gospodarz regionu podkreślał, że ważna jest współpraca i budowa sieci partnerów.

Od początku naszej pracy budujemy sieć partnerów na rzecz lepszej przyszłości Małopolski i Małopolan. W maju 2019 r. jako pierwszy region w kraju, podpisaliśmy porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Wojewodą Małopolskim oraz 19 podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska w Małopolsce, w tym m.in. z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego. My wspieramy finansowo wszystkie służby ratownicze, a służby ciągle podnoszą sprawność swojego działania, czyli bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski. Natomiast w maju 2021 roku do grona uczestników dialogu regionalnego dołączyła Rada Naukowa ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski, którą tworzą rektorzy szkół wyższych Krakowa i Małopolski. Stało się to w krakowskich Sukiennicach, w Sali Siemiradzkiego, kiedy podpisaliśmy stosowne dwustronne porozumienie – pierwsze takie w Polsce. Minione cztery lata to czas trudnej pracy Zarządu Województwa Małopolskiego, w tym konieczność rozwiązywania naprawdę ogromnych wyzwań, jakie postawiła przed samorządem województwa najpierw pandemia koronawirusa, a następnie skutki najazdu Federacji Rosyjskiej na niepodległą i suwerenną Ukrainę

- dodał marszałek Małopolski.

Na terenie okręgu 4, w skład którego wchodzą powiaty: wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski i tatrzański zrealizowano 3340 różnego rodzaju projektów na łączną kwotę ok. 1,2 miliarda złotych. To inwestycje z obszaru transportu, zdrowia, polityki społecznej oraz kultury, inwestycje drogowe wsparte zarówno środkami budżetu województwa jak również funduszami europejskimi.

Inwestujemy w transport kolejowy, modernizujemy trasy dojazdowe oraz nowoczesne pociągi. To widać chociażby na trasie do Zakopanego. W myśl zrównoważonego terytorialnie rozwoju inwestujemy w drogi: trasy dróg wojewódzkich są modernizowane, powstają kolejne obwodnice miast. Wszystko po to, aby mieszkańcom żyło się lepiej, a turystom podróżowało się sprawnie. Nie szczędzimy środków na zdrowie, politykę społeczną i bezpieczeństwo

- mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej szpitale nie tylko wojewódzkie, ale również powiatowe otrzymały wsparcie na walkę z pandemią COVID-19. Do szpitali z terenu powiatów: wadowickiego, myślenickiego, suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego popłynęło ok. 30 milionów złotych.

Wśród najważniejszych inwestycji, który służą środowisku wymienić należy budowę PSZOK’u w Gminie Czorsztyn i Spytkowice oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krościenku. Ważnym projektem na terenie okręgu czwartego jest m.in. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminach Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Rabka, Spytkowice, Jabłonka, Szaflary, którego koszt to ok 7,5 mln złotych czy budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra – Sidzina za ok 1,8 mln złotych.

Inwestujemy w każdy obszar gospodarki, który jest skierowany na mieszkańca. Chcemy by Małopolanom żyło się lepiej. Nie szczędzimy środków na zadania z obszaru ochrony środowiska, rynku pracy, innowacji i nowych technologii

- tłumaczył wicemarszałek Józef Gawron.

Małopolska kulturą stoi – przekonywała Iwona Gibas z zarządu województwa.

Na terenie okręgu czwartego funkcjonują cztery jednostki kultury województwa małopolskiego. Na prowadzenie tych placówek przeznaczyliśmy blisko 42 miliony złotych. Zrealizowaliśmy blisko 20-milionowe inwestycje. Około 3,8 miliona przeznaczyliśmy na tym terenie na ochronę dziedzictwa kulturalnego, a blisko 5 milionów na konkursy grantowe

- wyliczała Iwona Gibas.

Ponadto, zrealizowano wiele projektów z obszaru turystyki i wsparcia organizacji pozarządowych. Ze wsparcia skorzystały 44 gminy na kwotę blisko miliona złotych w ramach konkursu „Odkrywam Małopolskę”. 1,2 miliona złotych przeznaczono na konkurs „Małopolska Gościnna” i tzw. „Małe granty”. Ponad 40 mln zł przekazano organizacjom pozarządowym z pow. wadowickiego, myślenickiego, suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego w latach 2019-2022 ze środków budżetu województwa oraz funduszy europejskich.

Ponad 21 milionów na edukację przedszkolną, ok. 35 milionów na edukację ogólną oraz konkretne wsparcie kształcenia zawodowego. O tym mówiła w swojej prezentacji Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Wspieramy dzieci od pierwszych dni w szkole oraz pomagamy w wyborze ścieżki zawodowej. Do edukacji podchodzimy kompleksowo, także w czasie kryzysów. W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej uruchomiliśmy Pakiet edukacyjny, który w kwocie 60 milionów złotych wsparł małopolskich uczniów i ich szkoły. W chwili pojawienia się uchodźców wojennych z Ukrainy w Małopolsce, uruchomiliśmy wszystkie możliwe narzędzia, aby nasi goście mogli się u nas uczyć i pracować w zawodzie nauczyciela

- podkreśliła Marta Malec-Lech.

Druga część wydarzenia w całości poświęcona była kwestiom wykorzystania środków unijnych. 5 grudnia Komisja Europejska zaakceptowała program „Fundusze Europejskie dla Małopolskie 2021-2027”.

Pełny zapis z konferencji (bez audiodeskrypcji) można znaleźć na stronie Facebook Telewizji Małopolskiej.

Inf.: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie

Czytany 366 razy
Odsłon artykułów:
17272343

Odwiedza nas 230 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…