czwartek, 30 grudzień 2021 16:26

Rekordowe środki zewnętrzne w gminie Tarnów

Napisał

Tak dużych pieniędzy na inwestycje, jak w tym roku, gmina Tarnów już dawno nie pozyskała. Rekordowe są zwłaszcza środki rządowe. Przede wszystkim z programu przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym spowodowanym przez pandemię koronawirusa, ale także z pierwszej edycji „Polskiego Ładu”. Kwota 10 mln zł na drogi oraz infrastrukturę kulturalną i rekreacyjną robi wrażenie.

Dobiega końca unijna perspektywa finansowa na lata 2014-2020, a nowych naborów jeszcze nie ogłoszono, dlatego w tym roku mieliśmy mniej przedsięwzięć z udziałem Funduszy Europejskich, ale zrekompensowaliśmy to sobie pozyskaniem środków rządowych i z innych źródeł. A inwestycji nie ograniczaliśmy, gdyż ważne jest, aby w okresie różnych perturbacji związanych z pandemią firmy miały pracę i zagwarantowane dochody – twierdzi wójt Grzegorz Kozioł.

Jakie w 2021 roku inwestycje były najważniejsze i na co oraz w jakiej wielkości pozyskane zostały zewnętrzne środki finansowe? Poniżej prezentujemy tylko niektóre z nich.

Zaawansowana jest przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej o halę sportową i segment dydaktyczny. Wartość robót to przeszło 8 mln zł. Pozyskano dofinansowania z dwóch źródeł – 4 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) i prawie milion złotych z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

Dobiega końca wykonanie stanu surowego zamkniętego domu kultury z pomieszczeniami dla OSP w Łękawce. Koszt to prawie 800 tys. zł, a pozyskane dofinansowanie z RFIL wynosi około 550 tys. zł. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zawadzie korzystają już z nowej stołówki. Rozbudowa obiektu szkolnego kosztowała około 950 tys. zł. W tym roku inwestycja została wsparta kolejną dotacją z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie przeszło 200 tys. zł. Za 100 tys. zł zaś wymalowano dach na budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce.

Trwają prace przy zagospodarowaniu centrum wsi w Woli Rzędzińskiej II wraz z budową tężni solankowej, elementami architektury parkowej, oświetleniem i zielenią parkową, a także budową chodnika przy drodze powiatowej. Całość inwestycji wynosi ponad 1,7 mln zł. Dofinansowanie z RFIL to 1,4 mln zł oraz 250 tys zł ze środków Województwa Małopolskiego. Na remont budynku wielofunkcyjnego w Radlnej samorząd pozyskał blisko 90 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Trwa budowa szatni dla sportowców LKS Victoria Koszyce Małe. Umowa została podpisana na kwotę 1,3 mln zł. Dofinansowanie do tego zadania to blisko 550 tys zł ze środków Ministra Sportu. Złożony został wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu. Wykonano ponadto trybuny dla publiczności przy boisku w Koszycach Małych za blisko 80 tys. zł. Zrobione zostało również ogrodzenie nowego boiska w Jodłówce-Wałkach (160 tys. zł). Boisko z bezpieczną nawierzchnią powstało przy Szkole Podstawowej w Zgłobicach. W tym przypadku dofinansowanie z Programu Małopolskiej Infrastruktury Rekreacyjno-Sportowej Województwa Małopolskiego wyniosło blisko 100 tys. zł. Wyremontowano pomieszczenia w budynku komunalnym w Białej. Koszt – blisko 200 tys. zł, a dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 120 tys. zł.

Funkcjonuje już nowy parking przy kościele w Koszycach Wielkich. Jego urządzenie kosztowało około milion złotych. Parking też wykonany został obok domu kultury z pomieszczeniami dla OSP w Zgłobicach.

Tarnowiec ma nową kaplicę cmentarną. Zakres prac był spory. Powstał nowy obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wartość zadania, które realizowane było etapami to ponad 720 tys. zł. W ramach inwestycji wyburzona została stara kaplica i powstała nowa wraz z wyposażeniem. Przebudowano słup energetyczny oraz zamontowano nowe obiekty oświetleniowe przy parkingu.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwoliło na gruntową przebudowę i modernizację dwóch dróg – tzw. Krzyskiej w Woli Rzędzińskiej (koszt 426 tys. zł, dofinansowanie – 226 tys. zł) i ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze (wartość – 615 tys. zł, dofinansowanie 428 tys. zł). Wcześniej - pomimo niesprzyjających warunków pogodowych - pomyślnie został zakończony remont drogi gminnej w miejscowości Jodłówka-Wałki. Wartość zadania wynosiła 550 tys. zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło ponad 362 tys. zł.

W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zakończyły się budowy nakładek asfaltowych na łączną kwotę ponad 520 tys. zł oraz nakładek asfaltowych w większości miejscowości gminy Tarnów za blisko pół mln zł.

Wykonany został chodnik w Błoniu za kwotę 155 tys. zł. Natomiast na remont konserwatorski cmentarza wojennego nr 198 w Błoniu samorząd pozyskał dotację aż z trzech źródeł - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości ponad 54 tys. zł, Urzędu Marszałkowskiego - 13 tys. zł oraz od Wojewody - 36 tys. zł.

Zakończyła się budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej relacji Tarnów – Wałki - Stare Żukowice na odcinku od stadionu Wolania do Szkoły Podstawowej Nr 1w Woli Rzędzińskiej. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ok. 830 tys. zł.

Warto wspomnieć o dodatkowych pracach oświetleniowych wykonanych m.in. Przy ul. Lipowej w Radlnej, Mikołąjczyka w Koszycach Wielkich, bocznej od ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze, drogi bocznej od ul. Ogrodniczej w Tarnowcu czy tzw. Gajkówki w Łękawce.

I informacja najistotniejsza: z pierwszej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” gmina Tarnów otrzymała prawie 10 mln zł.

Zdecydowano, że częściowo te pieniądze zostaną wykorzystane na najpilniejsze potrzeby w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury drogowej:

 1. Remont i modernizacja drogi gminnej „Przez Las” w Woli Rzędzińskiej,
 2. Przebudowa ul. Bocznej w Zgłobicach,
 3. Remont i modernizacja drogi bocznej od Zgłobickiej w Zgłobicach,
 4. Remont i modernizacja ul. Ogrodniczej w Tarnowcu,
 5. Remont i modernizacja drogi gminnej koło Kościoła w Tarnowcu,
 6. Remont i modernizacja drogi gminnej „Ostra Góra” w Łękawce
 7. Remont i modernizacja ul. Stachury i Kędronia w Koszycach Wielkich.

Ponadto wybudowane będą chodniki przy drodze powiatowej w Woli Rzędzińskiej – odcinek od Kościoła aż po mostek na granicy sołectw oraz przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Porębie Radlnej - prowadzący do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Dofinansowanie wyniesie 95% wartości tych zadań.

Drugą część pieniędzy z „Polskiego Ładu” gmina wykorzysta na budowę i modernizację infrastruktury kulturalnej i turystycznej. W zakres tego zadania wejdą:

 1. Modernizacja zabytkowego budynku dworu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Centrum Historii Sztuki w Koszycach Małych.
 2. Zagospodarowanie centrum wsi wraz z budową tężni solankowej przy ulicy Nadbrzeżnej w miejscowości Tarnowiec.
 3. Zagospodarowanie centrum wsi wraz z budową tężni solankowej przy ulicy Pocztowej w miejscowości Koszyce Wielkie.

Tutaj dofinansowanie jest na poziomie 90%.

Wójt Grzegorz Kozioł dziękuje za wsparcie wszystkim osobom zaangażowanym w pozyskiwanie dodatkowych środków zewnętrznych, dzięki którym możliwe jest wykonanie tak wielu inwestycji. Dziękuję wszystkim, którym rozwój gminy Tarnów leży mocno na sercu, w szczególności Pani poseł Annie Pieczarce, na którą zawsze można liczyć.

Inwestycje, na które w 2021 roku pozyskano zewnętrzne dofinansowania:

 • Modernizacja infrastruktury drogowej oraz kulturalnej i turystycznej. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – blisko 10 mln zł.
 • Remont pomieszczeń w budynku komunalnym w Białej. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 120 tys. zł.
 • Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej o halę sportową i segment dydaktyczny. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 mln zł, dofinansowanie z Programu Sportowa Polska - 905 tys. 300 zł (lata 2022-2023).
 • Dom Kultury z pomieszczenia mi dla OSP w Łękawce. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przeszło 523 tys. zł.
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zawadzie o stołówkę. Dotacja celowa z rezerwy państwa – 202 tys. zł.
 • Remont drogi tzw. Krzyskiej w Woli Rzędzińskiej. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – blisko 250 tys. zł.
 • Zagospodarowanie Centrum wsi w Woli Rzędzińskiej II. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1,4 mln zł oraz samorządu Województwa Małopolskiego w kwocie 250 tys zł.
 • Przebudowa ul. Skotnik w Zbylitowskiej Górze. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – prawie 428 tys. zł.
 • Remont dróg transportu rolniczego. Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Małopolskiego – 250 tys. zł.
 • Boisko z bezpieczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Zgłobicach. Dofinansowanie z Programu Małopolskiej Infrastruktury Rekreacyjno-Sportowej Województwa Małopolskiego - blisko 100 tys. zł.
 • Remont budynku wielofunkcyjnego w Radlnej. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – blisko 90 tys. zł.
 • Remont cmentarza wojennego nr 198 w Błoniu. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 54 tys. zł, Wojewody – 36 tys. zł, Urzędu Marszałkowskiego – 13 tys. zł.

Inf.: Urząd Gminy Tarnów

Czytany 620 razy
Odsłon artykułów:
17025528

Odwiedza nas 267 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…