środa, 02 grudzień 2020 19:23

Małopolscy rolnicy spisali się na medal

Napisał

Zakończyło się zbieranie danych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Od 1 września do 30 listopada w całej Polsce było prowadzone to największe i najważniejsze badanie rolnictwa, którego wyniki posłużą do kreowania programów rozwojowych rolnictwa i obszarów wiejskich oraz dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, ekonomicznej i demograficznej rolników.

Jak spisali się rolnicy w województwa małopolskim? W jakim celu przeprowadza się spisy rolne? Kiedy poznamy wyniki? Między innymi te kwestie wyjaśniali podczas briefingu prasowego wojewódzki komisarz spisowy Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita oraz zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie Agnieszka Szlubowska.

- Dziękuję wszystkim małopolskim rolnikom, którzy poświęcili swój czas na wzięcie udziału w Powszechnym Spisie Rolnym. Zebrane dane pozwolą na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich lat i będą przyczyniać się do powstawania nowych projektów rozwojowych dla małopolskich rolników – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W województwie małopolskim rolnicy spisali się wzorowo. Obowiązek dotyczył ponad 150 tys. użytkowników gospodarstw rolnych, a zrealizowało go blisko 100% gospodarzy z naszego województwa. Większość spisała się telefonicznie lub przez Internet. W wyjątkowych sytuacjach z rolnikami kontaktowali się bezpośrednio rachmistrzowie spisowi.

Dziękuję wszystkim rolnikom, którzy wzięli udział w badaniu za poświęcony czas i życzliwość jaką okazywali pracownikom statystyki publicznej. Podziękowania należą się również 550 rachmistrzom spisowym i małopolskim statystykom za realizację wywiadów, 182 gminnym biurom spisowym za zaangażowanie w prace spisowe oraz  wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały realizację powszechnego spisu rolnego w naszym województwie - podkreśla Agnieszka Szlubowska Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Małopolskę cechują unikatowe walory przyrodnicze i krajobrazowe, różnorodność kultury i tradycji ludowej, bogactwo lokalnych odmian roślin uprawnych, ras zwierząt hodowlanych oraz pracowitość rolników. Gospodarstwa rolne zajmują około 60%  powierzchni województwa. Rolnicy specjalizują się w produkcji mieszanej, hodowli zwierząt trawożernych, warzywnictwie, sadownictwie. W naszym regionie jest najwięcej gospodarstw ekologicznych, które rozwijają produkcję wysokiej jakości żywności tradycyjnej, regionalnej, ekologicznej. Coraz częściej małopolscy rolnicy poszukują nowych kierunków produkcji rolnej jak winiarstwo, pszczelarstwo, uprawa ziół, hodowla ryb, alpak, strusi czy jeleni. Bogactwem małopolskiej wsi, oprócz pracowitych rolników, produkcji rolnej, hodowli zwierząt są kultura, tradycje i folklor regionalny, ukształtowane przez lata.

Powszechny Spis Rolny był realizowany jako badanie pełne, skierowane obligatoryjnie z mocy ustawy do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje ustawa
o powszechnym spisie rolnym. Udział w spisie był obowiązkowy, a brak udziału w nim może skutkować nałożeniem kary grzywny, określonej w ustawie o statystyce publicznej.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie “Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.” W państwach członkowskich ONZ to pełne badanie jest realizowane raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najważniejsze cele Powszechnego Spisu Rolnego:

  • Zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych,
  • Dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych,
  • Analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat,
  • Wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych,
  • Aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Info: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Czytany 750 razy
Odsłon artykułów:
17511520

Odwiedza nas 452 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…