Wybory samorządowe 16 listopada16 listopada odbędą się w Polsce wybory samorządowe na radnych gmin, powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Po raz pierwszy wybory do rad gmin - oprócz miast na prawach powiatu - odbędą się w jednomandatowych okręgach wyborczych.

Obecna kadencja władz samorządowych kończy się 21 listopada. Z tego też powodu ustalono, że kolejne wybory odbędą się 16 listopada 2014. Zmieni się sposób głosowania - obowiązywał będzie nowy podział na okręgi wyborcze w gminach. Po raz pierwszy radni gminni będą wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. Komitet wyborczy będzie mógł zgłosić tylko jednego kandydata w okręgu, a mandat zdobędzie kandydat, który otrzyma najwięcej głosów. Liczba radnych będzie podobna do tych z roku 2010 r. Najmniejsze gminy będą mieć 15 radnych. Z reguły będzie więcej lokali wyborczych, które już zostały powołane w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W skrajnych wypadkach jeden lokal może obejmować kilka okręgów wyborczych.

W wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zwycięża ten kandydat, który otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie przekroczy wymaganego progu, dwa tygodnie później odbywa się kolejne głosowanie, w którym bierze udział dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem.

Wybory do rad powiatów, sejmików wojewódzkich, a także do rad w miastach na prawach powiatu odbędą się w systemie proporcjonalnym (na starych zasadach). Oznacza to, że mandaty będą dzielone pomiędzy listy kandydatów proporcjonalnie do liczby ważnych głosów oddanych na listy (metoda d'Hondta). W tym systemie podziale mandatów uczestniczą komitety, które przekroczyły 5 proc. próg wyborczy.

Komitet wyborczy będzie mógł zgłosić tylko jednego kandydata w okręgu, a mandat zdobędzie ten kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów. Ten sposób głosowania skupia wyborców bardziej na wybraniu konkretnego kandydata niż na komitet, partię.

Wybory do rad powiatów, sejmików wojewódzkich, a także do rad w miastach na prawach powiatu odbędą się w systemie proporcjonalnym (na starych zasadach).

Dodajmy, że pierwsze wolne wybory odbyły się w 1990 roku a kolejne miały miejsce w latach: 1994, 1998, 2002, 2006, 2010. Od 2002 r. wybieramy jednoosobowe organy wykonawcze gmin: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Źródło: www.samorzad.pap.pl

Odsłon artykułów:
17013893

Odwiedza nas 116 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…