Inwestycje gmin - Ryglice

W cyklu Inwestycje gmin prezentujemy tym razem zadania, które będą realizowane w 2014 r. w gminie Ryglice.

Do największych zadań, które planowano w gminie Ryglice na 2013 r. były: budowa stałego targowiska w Ryglicach, budowa sieci kanalizacji w miejscowości Zalasowa oraz budowa "Orlika" w Kowalowej.

W 2014 roku największymi planowanymi inwestycjami będą: objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej”, budowa sali sportowej przy szkole w Woli Lubeckiej, budowa kanalizacji w Zalasowej, wodociągu w Bistuszowej, chodnika i parkingu w Ryglicach oraz zakupu nowego auta dla strażaków w Lubczy.

Gmina Ryglice – gmina miejsko- wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W skład gminy Ryglice wchodzą sołectwa: Bistuszowa, Joniny, Kowalowa, Lubcza, Ryglice, Uniszowa, Wola Lubecka, Zalasowa. Powierzchnia gminy: 116,81 km². Ludność: ok. 11,6 tys. Średnia gęstość zaludnienia: 99,2 osób/km².

Dochody budżetu mają wynieść 33,5 mln zł, z tego: dochody bieżące to blisko 32 mln zł a dochody majątkowe- 1,7 mln zł.
Wydatki przedstawiają się następująco: wydatki budżetu w wysokości 35,5 mln zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 29,7 mln zł a wydatki majątkowe- 5,8 mln zł. Deficyt wyniesie 1,9 mln zł.
Przychody budżetu 3,9 mln zł, rozchody budżetu blisko 2 mln zł.
Rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 41 tys. zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 74 tys. zł oraz rezerwa celowa na wydatki w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 300 tys. zł.
W ramach funduszu sołeckiego przewiduje się kwotę 175 tys. zł.

Wydatki majątkowe gminy Ryglice

(Źródło: BIP- uchwała budżetowa gm. Ryglice - wydatki majątkowe)
 

Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. - 1,2 mln zł

Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej – MRPO - 865 tys. zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa, gmina Ryglice – etap I – PROW- środki własne - 830 tys. zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa, gmina Ryglice –  etap I – PROW- środki dotacji - 620 tys. zł

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bistuszowa - 400 tys. zł

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul .Tarnowska w miejscowości Ryglice - 370 tys. zł

Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Ryglicach - 200 tys. zł

Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczy - 200 tys. zł

Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach oraz zamontowanie windy osobowej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych - 105 tys. zł

Odbudowa dróg gminnych – środki własne - 100 tys. zł

Modernizacja spichlerza w miejscowości Ryglice - PROW środki dotacji - 90 tys. zł

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Lubcza w kierunku Dzwonowej - 80 tys. zł

Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Lubczy - 80 tys. zł

Odnowa centrum wsi Zalasowa poprzez budowę fontanny wraz z rzeźbą na centralnym placu i budowę chodnika - środki dotacji PROW - 66,5 tys. zł

Odnowa centrum wsi Zalasowa poprzez budowę fontanny wraz z rzeźbą na centralnym placu i budowę chodnika - środki własne PROW - 58 tys. zł

Budowa chodnika przy ul. Lokietka w Ryglicach - 60 tys. zł

Wykonanie odnowy centrum wsi Kowalowa w okolicy remizy OSP - 50 tys. zł

Budowa parkingu przy szkole podstawowej w miejscowości Kowalowa - 50 tys. zł

Budowa oświetlenia uliczne w miejscowości Lubcza w kierunku Dzwonowej - 50 tys. zł

Inne mniejsze planowane zadania:

Wykonanie oświetlenia wraz z projektem w miejscowości Joniny przy drodze na Liciąż oraz przy drodze na Lipie
Wykonanie panoram turystycznych z opisem w punktach widokowych
Budowa w Bistuszowej dalszej części chodnika przy drodze powiatowej
Wykonanie w miejscowości Wola  Lubecka remontu drogi gminnej od  kaplicy w kierunku szkoły
Budowa oświetlenia przy ul. Piastowskiej w Ryglicach
Modernizacja spichlerza w miejscowości Ryglice
Przebudowa klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ryglicach
Dotacja celowa przekazana gminie Tarnów na rozbudowę wysypiska śmieci w Tarnowie na podstawie porozumienia
Wykonanie projektu chodnika oraz projektu parkingu w miejscowości Joniny koło stadionu
Projekt budowy parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Lubczy
Wykonanie projektu oświetlenia  w miejscowości Joniny od stadionu w kierunku Ryglic
Wykonanie oświetlenia drogi na Górz Kokocz
Projekt oświetlenia drogi powiatowej na Budaki w miejscowości Lubcza
Budowa altanki przy stawach w miejscowości Ryglice
Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nowego nieoznakowanego samochodu dla komisariatu policji w Tuchowie
Projekt oświetlenia drogi Wola Lubecka - Kowalowa - Fundusz sołecki Wola Lubecka

(Podane powyżej kwoty obejmują także dotacje ze środków zewnętrznych)

 

 
Niniejsze opracowanie może być wykorzystane do innych publikacji za zgodą autora, bądź z podaniem aktywnego odsyłacza.
Odsłon artykułów:
17548957

Odwiedza nas 282 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…