Powiatowe obchody Święta Policji w Tarnowie

Tegoroczne tarnowskie obchody Święta Policji miały wyjątkowo uroczystą oprawę. W tym bowiem roku przypada 95-ta rocznica powstania Policji Państwowej.24 lipca 1919 roku, sejm odrodzonej Polski mocą ustawy, powołał do życia pierwszą, jednolitą na terenie całego kraju Policję Państwową. Po odzyskanej po 123 latach zaborów, w listopadzie 1918 roku niepodległości, było to bez wątpienia wydarzenie bez precedensu.Składająca się z 42 artykułów ustawa, tworzyła Policję Państwową jako jednolitą na terytorium całego kraju formację, której podstawowym zadaniem miała być ochrona bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Zorganizowana na wzór wojskowy, zhierarchizowana Policja, była podporządkowana Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Na jej czele stał Komendant Główny, któremu podlegali komendanci okręgowi. Utworzone zostały też komendy powiatowe i posterunki.
Dzisiejsza Policja choć nieco inna, kultywuje najlepsze tradycje Policji Państwowej, a 24 lipca- data jej powstania stała się oficjalnym Świętem Policji.

W Tarnowie główne uroczystości rocznicowe odbyły się w Centrum Sztuki Mościce. Wzięli w nich udział I Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Marek Woźniczka, kierownictwo tarnowskiej komendy miejskiej, na czele z jej komendantem insp. Robertem Biernatem oraz grono znamienitych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepieli, Stanisława Sorysa członka Zarządu Województwa Małopolskiego, Zastępcy Prezydenta Tarnowa Krystyny Latały, Wicestarosty Powiatu Tarnowskiego Mirosława Banacha, lokalnych parlamentarzystów, przedstawicieli prokuratury i wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, emerytowanych policjantów i byłych komendantów tarnowskiej komendy. Wyjątkowym gościem piątkowego święta był też Diecezjalny Duszpasterz Policji kapelan tarnowskiej jednostki ks. prof. Stanisław Sojka. Na uroczystość w Mościcach licznie przybyły także rodziny wyróżnionych policjantów.

Punktualnie o godzinie 14:00 w auli mościckiego centrum sztuki rozpoczęła się uroczysta gala, podczas której szef tarnowskich stróżów prawa insp. Robert Biernat podziękował swoim podwładnym za solidną pracę dla ludzi, podkreślając również jak ważnym jest wspieranie działań stróżów prawa przez władze miasta i powiatu. Do słów podziękowań przyłączyli się także lokalni włodarze. Pod adresem stróżów prawa padło wiele ciepłych słów i podziękowań za ich wkład włożony w zapewnienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom miasta i całego powiatu.

Podczas uroczystości nominacje na wyższe stopnie policyjne, z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego i Komendanta Miejskiego odebrało 138 tarnowskich mundurowych.
W korpusie szeregowych, na stopień starszego posterunkowego awansowało 12 policjantów. Korpus podoficerów zasiliło 37 policjantów (w tym na stopień sierżanta sztabowego 27 osób, starszego sierżanta- 4 osoby i sierżanta- 6 osób).
Najliczniejszą, bo aż 76-osobową grupę awansowanych, liczył korpus aspirantów, wśród których pagony aspiranta sztabowego odebrało 6 osób, starszego aspiranta -28, aspiranta -23 i młodszego aspiranta 19 osób.
Spośród grona tarnowskich oficerów awansowanych zostało 13 stróżów prawa. Pięciu z nich otrzymało stopień komisarza, czterech nadkomisarza Policji. Podinspektorami Policji mianowano nadkomisarzy Monikę Stasiowską, Sławomira Brotaja, Macieja Domańskiego i Krzysztofa Czaplę.

W trakcie tarnowskich obchodów Święta Policji wręczone zostały także odznaczenia państwowe i resortowe.
Złoty Medal Za długoletnią Służbę, nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, otrzymał asp. szt. Robert Dygut, srebrny Medal Za Długoletnią Służbę asp. szt. Agnieszka Seyrlhuber i asp. szt. Jerzy Piątek, a brązowy Medal Za Długoletnia Służbę asp. szt. Piotr Janas. Ten ostatni odznaczenie odebrał w środę na rynku w Bochni, podczas wojewódzkich obchodów święta Policji.

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymywania porządku publicznego, Brązową Odznaką Zasłużony Policjant, nadawaną przez ministra spraw wewnętrznych uhonorowani zostali podinsp. Bogumił Jedynak, podinsp. Krzysztof Stańczyk, kom. Krzysztof Kogut, st. asp. Jacek Olszówka, st.asp. Jacek Ciemięga, st.asp. Wojciech Sasak, st.asp. Marek Ptak, asp. Krzysztof Krężel i mł.asp. Grzegorz Kubacki.

W dowód uznania i podziękowania za zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji, nadawanym przez ministra spraw wewnętrznych uhonorowanych zostało 6 osób. Wyróżnienie trafiło do rąk Pani Renaty Golińskkiej –Worosz Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, Burmistrza Ryglic Teresy Połoski    , Starosty Tarnowskiego Romana Łucarza, Burmistrza Żabna Stanisława Kusiora, mł. bryg. Robert Kłóska Zastępcy Komendanta Miejski ego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie i płk. Grzegorza Koziary dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie.

Piątkowa uroczystość była doskonałą okazją dla władz samorządowych, do nagrodzenia najlepszych tarnowskich policjantów. Nagrodami ufundowanymi przez Prezydenta Miasta Tarnowa, Starostę Powiatu Tarnowskiego, burmistrzów Ciężkowic, Wojnicza, Zakliczyna, Tuchowa, Ryglic, Żabna i Radłowa, wójtów gmin Tarnów, Lisia Góra, Skrzyszów, Wierzchosławice, Pleśna, Gromnik i Rzepiennik Strzyżewski, docenionych zostało aż 33 funkcjonariuszy.
W grupie tej znaleźli się : mł.asp. Piotr Jędras, asp. Krzysztof Krężel, asp Tomasz. Marek, asp Monika. Sieczka, st.sierż Krzysztof Winkowski, asp.szt. Jerzy Kuczkowski, st.sierż. Łukasz Biały, asp Krzysztof. Buratowski, mł.asp. Grzegorz Cygnar, asp.szt. Adrian Gajda, sierż.szt. Mariusz Wójcik, asp. Ryszard Bochenek, asp. Mateusz Hebda, kom. Tomasz Jachym, asp. Marcin Blacha, sierż.szt. Piotr Olearczyk, asp.szt. Tomasz Tański, st.asp Łukasz Grzebieniowski, sierż.szt. Krzysztof Liszka, mł.asp. Wojciech Gryzło, mł.asp. Przemysław Patriak, sierż.szt. Ryszard Prusak, sierż.szt. Jarosław Skowroński, asp. Dariusz Zelek, st.sierż. Dawid Smagacz, mł.asp. Łukasz Kiełbasa, st.asp. Jan Kantor, sierż.szt. Łukasz Drobot, sierż. Juliusz Cierniak, sierż.szt. Monika Dobrowolska, asp.szt. Jerzy Piątek, sierż.szt. Andrzej Mrówka i sierż. Korneliusz Suda.

Doceniając dobrą współpracę z tarnowską Policją, Komendant Miejski Policji w Tarnowie uhonorował osoby, które od lat w sposób szczególny wspierają tarnowską Policję. Rocznicowe grawertony otrzymali I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Marek Woźniczka, Wicemarszałek Województwa Roman Ciepiela, członek zarządy województwa Stanisław Sorys, Zastępca Prezydenta Tarnowa Krystyna Latała, Wicestarosta Tarnowski Mirosław Banach, Diecezjalny Duszpasterz Policji ks. prof. Stanisław Sojka, a także Zastępcy komendanta miejskiego młodsi inspektorzy Mirosław Moryl i Marek Put, Naczelnik Wydziału Wspomagającego KMP w Tarnowie podinsp. Daniel Piotrowicz, byli komendanci tarnowskiej Policji- Zbigniew Ostrowski, Józef Jedynak, Tadeusz Ciuruś, Henryk Kogut i Jerzy Hebda oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Grażyna Barnaś- Konieczna, przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy KMP w Tarnowie Marian Sarkowicz i Jerzy Krawczyk –reprezentujący stowarzyszenie emerytów i rencistów policyjnych w Warszawie, a także burmistrzowie i wójtowie gmin (Ryglic, Ciężkowic, Gromnika, Lisiej Góry, Pleśnej, Radłowa, Rzepiennika Strzyżewskiego, Skrzyszowa, Szerzyn, Tarnowa, Tuchowa, Wierzchosławic, Wojnicza, Żabna i Zakliczyna), przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, służb mundurowych i tarnowskich zakładów pracy.

Nie sposób również nie wspomnieć, że w ramach tegorocznych obchodów rocznicowych, końcem czerwca , w Parku Strzeleckim, policjanci z Tarnowa zorganizowali dla mieszkańców miasta pełen atrakcji i dobrej zabawy, rodzinny piknik ”WAKACJE –bawmy się bezpiecznie”. W trakcie imprezy przypominali dzieciom i ich rodzicom zasady bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.
Punktem uroczystości rocznicowych było też odsłonięcie w ostatnią środę, w komisariacie Policji Tarnów-Centrum zabytkowych polichromii ściennych, odkrytych podczas prac remontowych budynku komisariatu, we wrześniu ubiegłego roku.

Poniżej pełna lista policjantów awansowanych na wyższe stopnie :

na stopień PODINSPEKTORA POLICJI mianowani zostali

 

nadkom. Sławomir Brotaj

nadkom. Krzysztof Czapla

nadkom. Maciej Domański

nadkom. Monika Stasiowska

 

na stopień NADKOMISARZA POLICJI

 

kom. Grzegorz Habel

kom. Jan Pytko

kom. Sławomir Szatko

kom. Tadeusz Wielgus

 

na stopień KOMISARZA POLICJI

 

podkom. Wiesław Breński

podkom. Paweł Kaczor

podkom. Marek Wilkuszewski

podkom. Piotr Dubiel

podkom. Marcin Gancarz

 

na stopień ASPIRANTA SZTABOWEGO

 

st.asp. Sławomir Batko

st.asp. Łukasz Grzebieniowski

st.asp. Mariusz Kosman

st.asp. Witold Skawina

st.asp. Mirosław Szumlański

st.asp. Sebastian Zabawa

 

na stopień STARSZEGO ASPIRANTA

 

asp. Łukasz Bień

asp. Marcin Blacha

asp. Agnieszka Chmielewska

asp. Zbigniew Cudak

asp. Mariusz Czapkowicz

asp. Łukasz Czeluśniak

asp. Janusz Fido

asp. Piotr Gałek

asp. Piotr Habel

asp. Michał Hadas

asp. Mirosław Hajek

asp. Paweł Kawa

asp. Piotr Kolbusz

asp. Łukasz Kołodziej

asp. Przemysław Kłusek

asp. Lebda Jarosław

asp. Olga Lesińska-Żabińska

asp Piotr Mitera

asp. Nosek Andrzej

asp. Dariusz Piątek

asp. Andrzej Podosek

asp. Monika Sieczka

asp. Tomasz Stachurski

asp. Krzysztof Szablowski

asp. Łukasz Wantuch

asp. Paweł Wantuch

asp. Dariusz Wilk

asp. Rafał Wójcikowski

 

na stopień ASPIRANTA młodsi aspiranci

 

Jolanta Bibro

Norbert Cichy

Grzegorz Cygnar

Bartłomiej Fiszbain

Przemysław Galas

Waldemar Gawron

Przemysław Gołąb

Wojciech Gryzło

Paweł Górski

Tomasz Kalisz

Robert Kiełbasa

Krzysztof Kiełbasa

Maciej Kowalski

Andrzej Kryczka

Jarosław Łabędź

Mariusz Motyka

Katarzyna Nowak

Grzegorz Sajdak

Leszek Skokoń

Paweł Sobiegraj

Michał Suda

Tomasz Świech

Jarosław Zięcina

 

na stopień MŁODSZEGO ASPIRANTA

 

sierż.sztab. Piotr Bator

sierż.sztab. Maksymilian Chalcarz

sierż.sztab. Tomasz Cierpich

sierż.sztab. Rafał Gołas

sierż.sztab. Dominik Grzegórzek

sierż.sztab. Piotr Karpała

sierż.sztab. Waldemar Kopek

sierż.sztab. Grzegorz Kowalczyk

sierż.sztab. Tomasz Koza

sierż.sztab. Paweł Kuboń

sierż.sztab. Andrzej Mrówka

sierż.sztab. Krzysztof Orwiński

sierż.sztab. Dariusz Porębski

sierż.sztab. Ryszard Prusak

sierż.sztab. Bartosz Sasak

sierż.sztab. Jacek Skrabacz

sierż.sztab. Piotr Witek

sierż.sztab. Krzysztof Wielgusiak

sierż.sztab. Krzysztof Tomala

 

na stopień SIERŻANTA SZTABOWEGO

 

st.sierż. Tomasz Bania

st.sierż. Łukasz Biały

st.sierż. Piotr Bąk

st.sierż. Daniel Dychtoń

st.sierż. Katarzyna Dziodzio

st.sierż. Marcin Fido

st.sierż. Małgorzata Gaweł

st.sierż. Marcin Górski

st.sierż. Maksymilian Kamirski

st.sierż. Wojciech Klisiewicz

st.sierż. Hubert Krawczyk

st.sierż. Marzena Krawczyk

st.sierż. Jacek Kłyk

st.sierż. Marcin Lamot

st.sierż. Jacek Majcher

st.sierż. Tomasz Małecki

st.sierż. Przemysław Mróz

st.sierż. Aneta Pyrek

st.sierż. Piotr Pękala

st.sierż. Ewelina Srebro

st.sierż. Paulina Stypka

st.sierż. Łukasz Szot

st.sierż. Dawid Śliski

st.sierż. Dominik Tabaka

st.sierż. Radosław Tokarz

st.sierż. Artur Turaj

st.sierż. Kazimierz Wójcik

 

na stopień STARSZEGO SIERŻANT

 

sierż. Juliusz Cierniak

sierż. Daniel Patyk

sierż. Krystian Rzepka

sierż. Korneliusz Suda

 

na stopień SIERŻANTA

 

st.post. Daniel Baka

st.post. Piotr Durlak

st.post. Łukasz Kiełbasa

st.post. Sabina Łoś

st.post. Małgorzata Malec

st.post. Michał Zawada

 

na stopień STARSZEGO POSTERUNKOWEGO

 

post. Jakub Brzeżański

post. Mateusz Dyląg

post. Piotr Jędrzejewski

post. Dawid Jurusik

post. Andrzej Lenard

post. Mateusz Majcher

post. Przemysław Pastor

post. Maciej Połeć

post. Rafał Sandecki

post. Angelika Wojtanowska-Jarek

post. Przemysław Zdynek

post. Piotr Kowalski


Info: KMP Tarnów

Odsłon artykułów:
17463359

Odwiedza nas 132 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…