środa, 29 kwiecień 2020 10:03

COVID-19: mikropożyczka do 5 000 zł na wniosek przedsiębiorcy

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Koronawirus okazał się być bezwzględny dla gospodarki. Pełne konsekwencje epidemii COVID-19 w sferze gospodarczej nie są jeszcze widoczne. Pewne jest jedno: mogą być dotkliwe.

Dlatego bierzmy sprawy w swoje ręce i korzystajmy z tych rozwiązań, które daje nam tarcza antykryzysowa w znowelizowanym kształcie. Pisałam już m.in. o zwolnieniach z ZUS dla samozatrudnionych i małych firm oraz o dopłatach do wynagrodzeń pracowników.

Teraz czas na kolejny ważny temat: mikropożyczki dla przedsiębiorców.

Mikropożyczka – o co chodzi?

Tzw. mikropożyczki dla przedsiębiorców wprowadziła ustawa covidowa w art. 15 zzd. Udzielane są one w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Pożyczki udzielane są ze środków Funduszu Pracy.

Kto może starać się o mikropożyczkę?

Mikroprzedsiębiorca w ujęciu Prawa przedsiębiorców.

Czyli – upraszczając – taki, który w przynajmniej jednym roku z ostatnich 2 lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro.

Pamiętajmy, że średnioroczne zatrudnienie, określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając np. pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich.

Prawo do uzyskania pożyczki mają wyłącznie tacy mikroprzedsięborcy, którzy prowadzili działalność przed dniem 1 marca 2020 r..

Uwaga! Mikroprzedsiębiorcami są nie tylko przedsiębiorcy indywidualni. Są nimi również tzw. samozatrudnieni oraz osoby prawne takie jak np. spółki.

Gdzie złożyć wniosek?

Pożyczki udziela starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski składa się po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Informacji szukajcie więc na stronach internetowych PUPów.

Wnioski mogą być wnoszone w drodze tradycyjnej – papierowej, lub w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Załączyć tam należy umowę oraz formularz stanowiący załącznik do umowy (uwaga: plik musi być mniejszy niż 1 MB).

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej, przedsiębiorca musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany (EPUAP). Jeśli do tej pory nie korzystałeś z tzw. EPUAPu, to możesz założyć konto z pomocą banku, czyli bez konieczności wychodzenia z domu.

Na co mogę przeznaczyć pieniądze z mikropożyczki?

Mikropożyczka może zostać udzielona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Każdy przedsiębiorca ma inne koszty bieżące. Wysokości tych kosztów nie musimy wykazywać na etapie starania się o pożyczkę. Co istotne, zgodnie z instrukcją zawartą na portalu praca.gov.pl, mikropożyczka może być przeznaczona również na spłatę podatku.

Czy będziemy musieli wykazać na co przeznaczyliśmy środki pochodzące z mikropożyczki? Póki co brak takich obowiązków. Polecam jednak pilnować aby środki były przeznaczone wyłącznie na koszty działalności. Można spodziewać się kontroli.

Uwaga! Przy staraniu się o mikropożyczkę, nie ma znaczenia spadek obrotów. Nie wprowadzono też limitu przychodów np. na poziomie 15 681 zł jak to ma miejsce przy zwolnieniu z ZUS samozatrudnionych. O pożyczkę może starać się każdy mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność przed 1 marca 2020 roku.

Ile dostanę pieniędzy?

Pożyczka może być udzielona do kwoty 5 000 zł. Co oczywiście oznacza, że może być niższa!

Pamiętajmy, że mikropożyczka jest jednorazowa. Czyli jeśli starosta zdecyduje o tym, że pożyczka będzie wynosić 1000 zł, to nie może postanowić kolejny raz, że pożyczka to kolejne 4000 zł. A przynajmniej takie zasady obowiązują w tej chwili.

Czy mikropożyczka jest oprocentowana?

Tak. Oprocentowanie mikropożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (w wysokości obowiązującej na dzień podpisania pożyczki). Czyli powiedzmy wprost: bardzo mało.

Informacji o wysokości stopy procentowej poszukujcie na stronach NBP.

Bądźcie jednak czujni! Oprócz tego oprocentowania mogą pojawić się inne obowiązki wynikające z umowy lub z przepisów. W razie braku terminowej spłaty raty pożyczki, możliwe jest naliczenie również odsetek ustawowych za opóźnienie.

Czy muszę zwrócić mikropożyczkę?

Tak i nie. Zasadą jest to, że pożyczki się zwraca! W odniesieniu do mikropożyczki wprowadzono wyjątek od tej zasady. Mikropożyczka wraz z odsetkami ulega umorzeniu na wniosek mikroprzedsiębiorcy.

Wymogiem dla umorzenia mikropożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Jeśli działalność nie będzie prowadzona przez wspomniane 3 miesiące, mikropożyczkę należy zwrócić.

Kiedy zwrócić? Wynika to z umowy pożyczki. W razie braku przesłanek do umorzenia mikropożyczki, przedsiębiorca otrzyma harmonogram spłat. Działamy tutaj nieco w ciemno. Zgodnie z ustawą covidową, okres spłaty pożyczki to maksymalnie 12 miesięcy, z karencją w spłacie przez okres 3 miesięcy, od dnia udzielenia pożyczki. Okres ten może również ulec zmianie (o jego ewentualnym przedłużeniu zdecyduje Rada Ministrów w rozporządzeniu).

Oznacza to, że przez pierwsze 3 miesiące od udzielenia mikropożyczki, przedsiębiorca nie musi w ogóle spłacać kapitału ani odsetek. Spłata pożyczki, która nie ulegnie umorzeniu, będzie dokonywana po 3 miesiącach karencji. Harmonogram spłat zostanie ustalony po okresie karencji.

Nie zapomnij o wniosku o umorzenie pożyczki!

Mikropożyczka nie umorzy się sama! Umorzenie następuje na wniosek mikroprzedsiębiorcy! Brak wniosku oznacza brak umorzenia, a to z kolei wiąże się z obowiązkiem zwrotu pożyczki. Pamiętajcie o tym!

Warto dokładnie przeanalizować treść umowy pożyczki. W dostępnym wzorze umowy pojawiły się dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o umorzenie. Wniosek ten musi być złożony w ciągu 14 dni od upływu 3 miesięcy od dnia udzielenia mikropożyczki.

Czyli najpierw składamy wniosek o udzielenie pożyczki, następnie starosta podpisuje umowę, w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy otrzymujemy pieniądze, prowadzimy działalność przez kolejne 3 miesiące, po upływie tych 3 miesięcy mamy kolejne 14 dni na złożenie wniosku o umorzenie mikropożyczki.

Niezłożenie wniosku o umorzenie w tym 14-dniowym terminie powodować będzie obowiązek spłaty pożyczki!

We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca musi oświadczyć, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Oświadczenie, to mikroprzedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Łatwo zweryfikować czy działalność była prowadzona: wystarczy sprawdzić to w CEiDG.

Czytany 496 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 12 styczeń 2021 10:19
Odsłon artykułów:
17391235

Odwiedza nas 109 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…