poniedziałek, 05 marzec 2018 21:29

Powiatowe narady strażackie

Napisał

W Tarnowie i Dębicy odbyły się spotkania strażaków z terenu Tarnowa, powiatu tarnowskiego i powiatu dębickiego.

W auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Tarnowie odbyła się narada roczna straży działających na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Swą obecnością zaszczycili tarnowskich strażaków: Wiesław Krajewski Poseł na Sejm RP, st. bryg. Marek Bębenek - Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Roman Łucarz - Starosta Tarnowski, Roman Ciepiela - Prezydent Miasta Tarnowa, dh Kazimierz Sady - Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele innych służb mundurowych i przedstawiciele ZOG ZOSP RP, komendanci Gminni ZOSP oraz strażacy jednostek OSP z terenu miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego.

Naradę rozpoczął st. bryg. Piotr Szpunar - Komendant Miejski PSP w Tarnowie, który w formie prezentacji multimedialnej przedstawił działalność Komendy i podsumował stan bezpieczeństwa oraz funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu tarnowskiego za 2017 r.

St. bryg. Marek Bębenek – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przedstawił i omówił założenia planu restrukturyzacji służb mundurowych na lata 2017-2020 oraz przedstawił ogólną ocenę w zakresie bezpieczeństwa województwa oraz kierunki działań na rok 2018. Na zakończenie prelekcji podziękował wszystkim gościom i strażakom za wspólne działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

W dalszej części narady st. kpt. Maciej Wolański - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie przedstawił i omówił sprawy operacyjne, szkoleniowe za 2017 rok i plany szkoleniowe na 2018 r. oraz zasady współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej z jednostkami OSP. Bryg.

Piotr Wójcik - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie przedstawił i omówił sprawy kwatermistrzowskie i logistyczne oraz zasady dofinansowania jednostek OSP ze środków MSWiA, firm ubezpieczeniowych, Ministerstwa Sprawiedliwości, środków lokalnych samorządów, jak również zasad pomocy i wsparcia jednostek OSP w zakresie przekazywania sprzętu specjalistycznego i taboru samochodowego, jak również zasad remontów i przeglądów sprzętu ochrony dróg oddechowych.

W podsumowaniu narady Komendant Miejski PSP w Tarnowie złożył serdeczne podziękowania wszystkim gościom za okazaną pomoc i zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa pożarowego, wsparcie tarnowskiej Komendy i jednostek OSP.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy odbyło się spotkanie podsumowujące działalność dębickich strażaków w roku 2017. W naradzie udział wzięli m.in.: Poseł Kazimierz Moskal, Poseł Jan Warzecha, Senator Zdzisław Pupa, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Czesław Łączak, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wiesław Lada, Starosta Powiatu Dębickiego Andrzej Reguła, Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego Mateusz Smoła, Zastępca Diecezjalnego Duszpasterza Straży Pożarnych, a zarazem Kapelan Powiatowy OSP ks. Józef Jasiurkowski, burmistrzowie i wójtowie, przedstawiciele różnych służb.

Podczas przedstawionej prezentacji Komendant Powiatowy PSP w Dębicy st. bryg. Wojciech Buszek odniósł się do 25 rocznicy powstania Państwowej Straży Pożarnej, która przypadała w roku 2017. Na slajdach przedstawił zmiany jakie miały miejsce w tym okresie zarówno pod względem zakresu działań ratowniczych, jak również zmian w obszarze wyszkolenia oraz wyposażenia strażaków w sprzęt ochrony osobistej oraz sprzęt ratowniczy. W dalszej części podsumował stan bezpieczeństwa powiatu za rok 2017.

Jednym z punktów było również podsumowanie współpracy z jednostkami OSP w zakresie udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych, wyszkolenia druhów oraz dofinansowanie w ramach realizowanych programów.

Na zakończenie wystąpienia Komendant przedstawił plany rozwoju ksrg na terenie powiatu w 2018 roku. W dalszej części narady głos zabrał Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP oraz zaproszeni goście podkreślając ważną rolę straży pożarnej w systemie bezpieczeństwa powiatu jak również województwa.

Info: PSP w Tarnowie, PSP w Dębicy

Czytany 440 razy
Odsłon artykułów:
12558038

Odwiedza nas 196 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…