środa, 12 lipiec 2017 09:59

Wspólny system segregacji odpadów

Napisał

Od 1 lipca 2017 r.  na terenie całego kraju obowiązuje Wspólny System Segragacji Odpadów.

WSSO ma na celu wprowadzenie obowiązkowego segregowania odpadów, które jest tańsze w porównaniu z systemem odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Zmiany wynikają z wymogów unijnych, według ktorych recykling musi zwiększyć się do 50% - obecnie wynosi w Polsce ok. 25%.

Zmiana dotyczy m.in. kolorów pojemników na śmieci, które mają obowiązywać w całej Polsce. Odpady będą dzielone na frakcje w podziale na kolory: niebieski - papier, zielony - szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony), żółty – metale i tworzywa sztuczne, brązowy – odpady ulegające biodegradacji. Oprócz tego przewidziano kolor szary na odpady, które nie nadają się do wyżej wymienionych pojemników i nie są odpadami tzw. niebezpiecznymi.

Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy dla gmin na wdrożenie wspólnych zasad.

Segregacja ma przynieść korzyści takie jak: odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, mogą być kierowane bezpośrednio do zakładów zajmujących się recyklingiem, odpady segregowane nadające się do recyklingu są towarem, którego sprzedaż przynosi zyski, segregacja może przekładać się na mniejsze opłaty pobierane od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych.

Przewidziane są ponadto inne formy zbierania odpadów spoza powyższej listy, np. punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), gdzie będą dostarczane zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe. 

Resort planuje też zmiany, które np. umożliwią gminom obniżanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku posiadania przydomowego kompostownika.

Szczegóły: http://naszesmieci.mos.gov.pl

Reha Plus Fizjoterapia Ryglice

Czytany 834 razy
Odsłon artykułów:
12548184

Odwiedza nas 188 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…