wtorek, 06 grudzień 2016 11:08

Powstanie siedem zbiorników przeciwpowodziowych

Napisał

W Tarnowie, Szynwałdzie, Skrzyszowie, Zalasowej planowana jest budowa zbiorników dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Powstaną też inne inwestycje związane z dorzeczem Wątoku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał w ostanim czasie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie potoku Wątok, który przepływa przez obszar trzech gmin. Chodzi tu o Zalasową w gminie Ryglice i przede wszystkim miejscowości gminy Skrzyszów tj. Szynwałd i Skrzyszów oraz miasto Tarnów.

Plan RDOŚ dotyczy Wątoku, a także jego dopływów, którymi są: Wątoczek (Łękawka), Mrozówka i Strusinka wraz z ich dopływami. Zadanie będzie polegało na czynnej i biernej ochronie.

Czynna ochrona przeciwpowodziowa obejmie budowę siedmiu suchych zbiorników małej retencji, zlokalizowanych na górnych dopływach Wątoku na terenach niezurbanizowanych takich jak: 

zbiornik Czernicha (lewobrzeżny dopływ „bez nazwy” potoku Wątok), zbiornik Szynwałd Dolny (prawobrzeżny dopływ „bez nazwy” potoku Wątok), zbiornik Japonia (prawobrzeżny dopływ „bez nazwy” potoku Wątok), zbiornik Łękawka Górna (potok Wątoczek), zbiornik Łękawica (lewobrzeżny dopływ „bez nazwy” potoku Wątoczek), zbiornik Bednarzówka (prawobrzeżny dopływ „bez nazwy” potoku Wątoczek), zbiornik Łękawica Dolna (lewobrzeżny dopływ „bez nazwy” potoku Wątoczek).

W ramach inwestycji wykonane zostaną też inne, dodatkowe zadania: 

przebudowa dróg, przebudowa obiektów mostowych, budowa dróg serwisowych i placów manewrowych, budowa murów oporowych (ochrona zabudowań), przebudowa i budowa infrastruktury technicznej (linii energetycznych, teletechnicznych, gazociągów, wodociągów, kanalizacji), budowa manualnych urządzeń kontrolno-pomiarowych umożliwiających ustalenie przemieszczeń budowli i jej elementów, poziomów wód powierzchniowych i gruntowych (w zakresie niezbędnym dla kontroli warunków bezpieczeństwa i eksploatacji obiektu).

W ramach biernej ochrony przeciwpowodziowej w zlewni potoku Wątok zostaną wykonane obiekty liniowe wzdłuż cieków, czyli obwałowań, niwelacji terenu, bulwarów i murów przeciwpowodziowych, a także przebudowane obiekty mostowe i fragmenty dróg oraz regulacje koryt cieków. 

Zadaniem planowanych działań liniowych jest zabezpieczenie terenów zurbanizowanych przed skutkami powodziowymi Zabezpieczenia liniowe zostały zaprojektowane na terenie 6 obszarów: wzdłuż koryta Wątoku i Strusinka w Tarnowie, wzdłuż koryta potoku Wątok i potoku Wątoczek w Skrzyszowie oraz wzdłuż koryta Wątok w Zalasowej.

Wątok to potok, który birez swój początek w centrum Zalasowej i przepływa przez Szynwałd, Skrzyszów i Tarnów. Tutaj wpada do Białej. Łącznie ma ponad 20 km długości, a jego zlewnia obejmuje ponad 90 km2 powierzchni. Potok ten przepływa obok drogi powiatowej i gęstej sieci domów. Ciek ten często wylewa i dochodzi do podtopień oraz powodzi. Jeden z większych jego dopływów, jakim jest potok Korzeń, posiada już od dwóch lat zbiornik retencyjny.

Czytaj także: Korzeń chroni, Powstaną kolejne zbiorniki w dolinie WątokaOtwarto zbiornik retencyjny w Skrzyszowie.

Źrodła: skrzyszow.pl, krakow.rdos.gov.pl, www.szynwald.pl, własne.

Czytany 1742 razy
Odsłon artykułów:
12916374

Odwiedza nas 179 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…