sobota, 16 styczeń 2016 01:00

Budżet gminy Ryglice 2016

Napisane przez

Radni gminy Ryglice przyjęli uchwałę budżetową na rok 2016. Dochody i wydatki sięgną kwot ponad 33 mln zł. Na wydatki majątkowe planuje się wydać ok. 2,2 mln zł. 

W niniejszym artykule prezentujemy przyjęty przez radnych gminy Ryglice projekt budżetu na kolejny rok. Przypomnijmy, że jest to już druga uchwała budżetowa samorządu 7 kadencji, który został wybrany w 2014 r. Budżet przyjęto 30 grudnia 2016 r. w czasie obrad w Spichlerzu ryglickim.

Gmina Ryglice planuje

Gmina Ryglice planuje w 2016 r. dochody na kwotę ok. 33,6 mln złotych, a wydatki - 33,5 mln zł. Nadwyżka budżetowa wyniesie więc ok. 96 tys. zł. Przychody budżetu to 1,3 mln, rozchody 1,4 mln. Rezerwa celowa na sytuacje kryzysowe to 90 tys. zł. Rezerwa celowa na edukację - 400 tys. Rezerwa celowa na wydatki majątkowe - 220 tys. Limity kredytowe łącznie - 5,2 mln.

W ciągu ostatnich kilku lat 

Dodajmy, że w ciągu ostatnich kilku lat (2006-2014) gmina Ryglice najwięcej pieniędzy wydała w 2010 r. (5 kadencja) - 40,7 mln złotych, największe dochody uzyskała w 2012 r. (6 kadencja) - 36,6 mln zł. Zadłużenie przez kolejne lata doszło do 53,9% budżetu. Największy deficyt osiągnięto w 2010 r. - 4,1 mln. Najmniejsze dochody i wydatki miały miejsce w 2006 r. (4 kadencja).

Wydatki majątkowe

W 2016 roku na wydatki majątkowe zaplanowano wydać ok. 2,2 miliona złotych. Najwięcej, bo prawie pół miliona złotych będzie kosztowało objęcie udziałów w spółce komunalnej „Dorzecze Białej” przez Urząd Miejski w Ryglicach. Modernizacja budynku szkoły w Joninach wyniesie 400 tys. zł. Ponadto 220 tys. zł znajdzie się w rezerwie celowej. Kolejne większe inwestycje to: parking przy szkole w Kowalowej, rewitalizacja centrum wsi Lubcza, park rekreacyjno - dydaktyczny przy szkole podstawowej i gimnazjum w Ryglicach, budowa komory pomiarowej sieci kanalizacyjnej w Zalasowej, rewitalizacja miasta Ryglice. Część inwestycji wypływa z tzw. budżetu obywatelskiego, o czym informowano w artykule: W gminie Ryglice wybrano projekty budżetu obywatelskiego

Wydatki

Jeśli chodzi o wydatki bieżące, to gmina Ryglice najwięcej pieniędzy przeznaczy na szkoły podstawowe - ponad 7,6 mln złotych. Blisko 4 mln pochłoną gimnazja i prawie tyle samo świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki ubezpieczeniowe. Urząd miejski będzie kosztował prawie 3 mln zł. Po ponad milionie złotych zostanie wydanych na ścieki i ochronę wód, na przedszkola i na stołówki szkolne oraz przedszkolne. Gospodarka śmieciowa zabierze prawie 1 mln zł. Trochę mniej pieniędzy pójdzie na zadania, które znalazły się w rezerwie budżetowej.

Dochody

Z jakich źródeł gmina Ryglice weźmie konieczne środki? Najwięcej pieniędzy, bo ok. 11 mln będzie pochodzić z subwencji oświatowej oraz prawie 9 mln z tzw. subwencji wyrównawczej. Wpływy z samego podatku dochodowego od osób fizycznych to grubo ponad 3 mln zł, a blisko 2 mln z innych podatków. Same opłaty za śmieci to niemal 1 mln zł wpływu do kasy gminnej. Z budżetu państwa popłynie na świadczenia rodzinne, alimenty i ubezpieczenia prawie 4 mln.

Dochody szczegółowo

dochody 33,6 mln
w tym bieżące 33,5 mln
w tym majątkowe 65 tys.

subwencja oświatowa z budżetu państwa 11 mln
subwencja wyrównawcza z budżetu państwa 8,73 mln
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3,85 mln
dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, alimenty, ubezpieczenia 3,7 mln
gospodarka odpadami, głównie wpływy z opłat (śmieci) 902 tys.
wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 550 tys.
wpływy z najmu nieruchomości 485 tys.
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych 480 tys.
wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 400 tys.
subwencja równoważąca z budżetu państwa 394 tys.
gospodarka ściekowa i ochrona wód 375 tys.
wpływy z opłat za wyżywienie i usługi w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 337 tys.
dotacje z budżetu państwa na ośrodki wsparcia 297 tys.
dotacje na przedszkola 259 tys.
dotacje na oddziały przedszkolne przy szkołach 231 tys.
dotacja powiatu na wsparcie rodzin 153 tys.
usługa dostarczania wody 140 tys.
wpływy z innych opłat np. podatku z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 134 tys.
wpływy z podatku od środków transportu od osób fizycznych 120 tys.
urzędy wojewódzkie - dotacje z budżetu państwa 108 tys.
zasiłki, pomoc w naturze, ubezpieczenia 88 tys.

Wydatki szczegółowo

wydatki 33,5 mln
w tym bieżące 31,3 mln
w tym majątkowe 2,2 mln

szkoły podstawowe 7,63 mln
gimnazja 3,98 mln
świadczenia rodzinne, alimenty, ubezpieczenia 3,8 mln
urząd gminy 2,98 mln
ścieki i ochrona wód 1,69 mln
przedszkola 1,14 mln
stołówki szkolne i przedszkolne 1,03 mln
gospodarka odpadami 955 tys.
rezerwy ogólne i celowe 860 tys.
ośrodki pomocy społecznej 675 tys.
oddziały przedszkolne w szkołach 631 tys.
domy kultury 600 tys.
drogi publiczne gminne 593 tys.
dług publiczny 584 tys.
oświetlenie ulic 473 tys.
gospodarka gruntami i nieruchomościami 446 tys.
domy pomocy społecznej 420 tys.
ośrodki wsparcia 365 tys.
zadania specjalne w szkołach 364 tys.
opieka wychowawcza- świetlice szkolne 343 tys.
dowożenie uczniów do szkół 332 tys.
bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa m.in. osp 275 tys.
biblioteki 275 tys.
oczyszczanie miasta i wsi 266 tys.
dostarczanie wody 255 tys.
administracja- urzędy wojewódzkie – 232 tys.
transport i łączność – inne 225 tys.
wspieranie rodziny 190 tys.
działalność usługowa m.in. plany zagospodarowania przestrzennego 163 tys.
zadania w zakresie kultury fizycznej 157 tys.
wodociągi i kanalizacja - inwestycje 133 tys.
obiekty sportowe 130 tys.
inne formy wychowania przedszkolnego 129 tys.
zasiłki, pomoc w naturze, ubezpieczenia 123 tys.
administracja- rada gminy 104 tys.
ochrona zdrowia m.in. zwalczanie alkoholizmu 100 tys.

Wydatki majątkowe szczegółowo

Objęcie udziałów w spółce komunalnej „Dorzecze Białej” przez UM Ryglice 451 tys.
Modernizacja budynku szkoły, Joniny 400 tys.
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe 220 tys.
Parking przy szkole, Kowalowa 100 tys.
Rewitalizacja wsi, Lubcza 100 tys. (budżet obywatelski)
Park rekreacyjno - dydaktyczny przy szkole podstawowej i gimnazjum, Ryglice 99 tys. (budżet obywatelski)
Budowa komory pomiarowej sieci kanalizacyjnej, Zalasowa 90 tys.
Rewitalizacja miasta, Ryglice 89 tys.
Budowa kompleksu rekreacyjnego, Zalasowa 60 tys. (budżet obywatelski)
Remont gimnazjum, Ryglice 55 tys.
Budowa sieci wodociągowej, Zalasowa 50 tys.
Przebudowa parteru budynku urzędu miejskiego, Ryglice 50 tys.
Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Ośrodka Kultury w Ryglicach 50 tys.
Wyłożenie placu matami przy przedszkolu, Ryglice 46 tys. (budżet obywatelski)
Budowa chodnika, Zalasowa, ul. Tarnowska 40 tys.
Projekt oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych, gmina Ryglice 40 tys.
Budowa tras rowerowych, gmina Ryglice 35 tys.
Pomiary związane z siecią wodociągową, Zalasowa 31 tys.
Budowa oświetlenia przy stadionie, Joniny 30 tys.
Projekt kanalizacji kablowej, Zalasowa 27 tys.
Budowa sieci wodociągowej, Bistuszowa 25 tys.
Adaptacja pomieszczeń OSP, Lubcza 25 tys.
Budowa mostu, Ryglice, ul. Pszenna 20 tys.
Budowa oświetlenia ulicznego, Ryglice, ul. ks. Wyrwy 20 tys.
Budowa chodnika, Ryglice, skrzyżowanie ul. Tarnowskiej-Piastowskiej 10 tys.
Budowa sieci kanalizacji, Zalasowa 10 tys.
Projekt oświetlenia ulicznego, Lubcza, Nadole 10 tys.
Budowa punktu selektywnej zbiórki śmieci, Ryglice 6 tys.
Doposażenie samochodu OSP, Joniny 4 tys.
Zakup kosiarki 3,56 tys.
Adaptacja pomieszczeń dla OSP, Lubcza 2 tys. (fundusz sołecki)

 

Źródło opracowania: BIP, sprawozdania finansowe UM Ryglice.

Ryglice-okolice.pl - napisaliśmy o tym pierwsi

Powyższe kwoty podane są w zaokrągleniu

Podobny artykuł: Budżet powiatu tarnowskiego 2016

Czytany 2959 razy
Odsłon artykułów:
16225687

Odwiedza nas 300 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…