poniedziałek, 11 lipiec 2022 17:36

Rekordowe środki z PFRON dla powiatu tarnowskiego

Napisała

Wielokrotnie Zarząd Powiatu Tarnowskiego podkreślał, że inwestycje w naszym regionie odgrywają bardzo ważną rolę. Jest wiele obszarów, w których pozyskuje się środki zewnętrze i lokuje wkład środków własnych dla dobra mieszkańców. Jednym z tych obszarów są zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Bardzo dobrze z tych zadań wywiązał się cały Zespół Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, który przygotował i rozliczył środki pozyskane z PFRON.

Środki rozdysponowano na poszczególne cele według potrzeby, w następujących kwotach:

  • warsztaty terapii zajęciowej - 2 278 080 zł,
  • środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne - 1 499 892 zł,
  • sprzęt rehabilitacyjny - 42 071 zł,
  • sport, kultura, rekreacja, turystyka - 42 800 zł,
  • turnusy rehabilitacyjne - 513 491 zł,
  • bariery architektoniczne - 431 500 zł,
  • bariery techniczne - 82 705 zł,
  • bariery w komunikowaniu - 44 000 zł,

co łącznie pokryto kwotą 4 934 539,00 zł

"Aktywny Samorząd"

Powiat Tarnowski, w ramach porozumienia z PFRON, kontynuuje wzajemną współpracę przy realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd", który ma głównie na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Zespół PCPR w Tarnowie, odpowiedzialny za realizację programu w 2021 r. udzielił dofinansowania lub refundacji, udzielając różnych form wsparcia, w ramach 2 modułów. Moduł I dotyczył pomocy niepełnosprawnym w obrębie dofinansowania do samochodu (w tym uzyskania prawa jazdy) i sprzętu elektronicznego (379.839,00 zł). Moduł II nakierowany był na wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (236 394,00 zł). Razem dofinansowanie wyniosło 616 233, 00 zł.

Program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu"

Program został uruchomiony przez PFRON w związku z trwającą sytuacją epidemiczną w Polsce. Jego celem było zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez objęcie wsparciem samorządów powiatowych i gminnych, które w wyniku sytuacji kryzysowych, wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

Pomoc została przeznaczona na zakup kompletu pościeli z prześcieradłem, kompletu ręczników oraz kocy dla 5 mieszkańców domów pomocy społecznej w Karwodrzy, Nowodworzu, Sieradzy, Stróżach, Wietrzychowicach oraz Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie, Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie i Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Caritas Diecezji tarnowskiej w Jadownikach Mokrych.

Przyznana przez PFRON kwota na realizację Modułu IV programu wynosiła 100 000 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie udzieliło dofinansowania 530 osobom niepełnosprawnym, które złożyły wnioski i kwalifikowały się do przyznania świadczenia. Łączna kwota przyznanych środków wyniosła 99 968,60 zł i została wypłacona w ramach Modułu IV powyższego programu.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Na zajęcia dla osób niepełnosprawnych, prowadzone w powiecie tarnowskim - w Woli Rzędzińskiej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Piast”, w Karwodrzy przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń”, oraz w Dzierżaninach przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach – łącznie PFRON przyznał dofinansowanie w kwocie 2 278 080,00 zł.

Inf.: Starostwo Powiatu Tarnowskiego

Czytany 182 razy
Odsłon artykułów:
16789698

Odwiedza nas 219 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…