piątek, 18 grudzień 2020 18:28

Wsparcie na komunikację

Napisał

Będą kolejne połączenia lokalne dofinansowane z Funduszu autobusowego. Wsparcie otrzyma m.in. w gmina Ryglice.

– Przede wszystkim naszym podstawowym życzeniem (…) jest to, żeby gmina spotkała się z gminą, powiat z powiatem. Bo bardzo często jest tak, że pracownicy dojeżdżają do sąsiednich gmin, czasami przez kilka gmin. Według najnowszych danych GUS ponad 3 mln pracowników dojeżdża do pracy w innej gminie niż gmina ich miejsca zamieszkania. To często są odległości powyżej 50 km. Średnia to powyżej 40 km, a czasami 70, 80 km. A więc ogromny wysiłek, zmniejszenie możliwości pozyskania pracy gdzieś w bliższym miejscu i duża strata czasu na dojazd do miejsca pracy. To są takie zjawiska z życia codziennego, którym chcemy zapobiegać. Chcemy ludziom ułatwiać życie – mówił premier Mateusz Morawiecki, prezentując w 2019 roku Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Dziś możemy przedstawić wyniki już kolejnego naboru. Niezbicie dowodzą one, że Fundusz ten cieszy się coraz większą popularnością wśród małopolskich samorządowców. Ale co najistotniejsze – przynosi konkretne korzyści Mieszkańcom. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał właśnie umowy potwierdzające przyznanie dofinansowania na rok 2021.

Opiewają one na kwotę 24,2 mln złotych, która umożliwi utrzymanie i uruchomienie 165 linii komunikacyjnych. Z naboru, który zakończył się 24 listopada, skorzystało 43 organizatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Największe dofinansowanie otrzymają: województwo małopolskie (blisko 9,5 mln zł), miasto i gmina Wieliczka (ponad 1,6 mln zł) oraz powiat tatrzański (blisko 1,6 mln zł). Na rok 2021 dla Małopolski została zaplanowana kwota 41,5 mln zł.

- Niezwykle cieszy fakt, że przywracanych linii komunikacyjnych będzie coraz więcej. Ta sieć połączeń lokalnych, które powstają dzięki Funduszowi autobusowemu, znacząco się poszerza, komunikacja publiczna staje się dla Mieszkańców dostępna. Z kolei Fundusz Dróg Samorządowych zaowocował już setkami oddanych do użytku odcinków dróg gminnych i powiatowych. Obydwa te programy to element kompleksowej koncepcji rządu premiera Mateusza Morawieckiego, której założeniem jest m.in. konsekwentne poprawianie standardów codziennego życia Mieszkańców i eliminowanie białych plam komunikacyjnych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W 2020 roku dwukrotnie zwiększyła się liczba beneficjentów Funduszu autobusowego w stosunku do roku 2019. W pierwszym roku funkcjonowania programu udzielono dopłat 17 jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, a w 2020 roku umowy o dopłatę zostały zawarte z 34 jednostkami. Tendencja ta utrzymuje się nadal w 2021 roku, w którym już w ramach pierwszego naboru dofinansowanie otrzyma 43 organizatorów.

Wzrost ten widoczny jest także w liczbie linii komunikacyjnych objętych wsparciem oraz w pracy eksploatacyjnej wykonywanej na tych liniach.

W 2019 roku wsparcie z Funduszu umożliwiło przywrócenie lub utworzenie 40 linii autobusowych, w 2020 roku już 105 linii, a na 2021 r. zaplanowano 165 linii współfinansowanych przez państwo. Podobnie w okresie wrzesień – grudzień 2019 r. łączna liczba wozokilometrów pracy eksploatacyjnej wyniosła 289 781,70, w trzech kwartałach 2020 roku już 1 326 035 wozokilometrów, a na 2021 r. zaplanowano przejechanie 8 821 132,75 kilometrów.

Efekty te możliwe były dzięki przekazanemu przez Wojewodę Małopolskiego dofinansowaniu zadań własnych samorządu w 2019 r. w wysokości 271 483,89 zł, w 2020 roku 4 814 235,38 zł (łącznie z realizowanymi już wnioskami na IV kwartał) i zagwarantowaniu dalszego wsparcia w 2021 r. w wysokości 24 222 715,11 zł.

Gmina Ryglice otrzymała blisko 71 tys. zł. Dofinansowanie objęło także gminę Pleśna i Zakliczyn.

Info: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Województwo małopolskie w roku 2020 uruchomiło 11 linii komunikacyjnych, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W ten sposób zapewniono dostępność autobusową w publicznym transporcie zbiorowym.

W piątek, 18 grudnia odbyło się uroczyste podpisanie umów potwierdzających przyznanie małopolskim samorządom dofinansowania z funduszu rozwoju przewozów autobusowych. W spotkaniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W lipcu 2019 roku weszła w życie ustawa o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Pieniądze są przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych przez dopłatę do ceny usługi.

Linie uruchomione w roku 2020 to: Bukowina Tatrzańska – Chochołów, Wrząsowice – Wieliczka, Olkusz – Trzyciąż – Kraków, Olkusz – Krzeszowice, Olkusz – Sułoszowa – Kraków, Nowy Sącz – Ochotnica – Nowy Targ, Mszana Dolna – Myślenice, Tarnów – Zakliczyn – Nowy Sącz, Proszowice – Słomniki, Olkusz – Ostrężnica i Półrzeczki – Wieliczka.

Wydatkowane środki od stycznia do października tego roku wyniosły: fundusz autobusowy  – 1 185 281 zł i budżet województwa – 924 482 zł. Wykonana praca ekspolatacyjna przez operatorów – 569 455 wozokilometry.

W tym roku linie Wrząsowice – Wieliczka, Olkusz – Krzeszowice, Proszowice – Słomniki i Półrzeczki – Wieliczka uzupełniały transport kolejowy. Pasażerowie mogli kontynuować podróż pociągiem do Krakowa. W przyszłym roku planujemy zwiększyć działanie i dowozić pasażerów do kolejnych stacji kolejowych w Bochni i Brzesku oraz powiększyć liczbę linii do Wieliczki. Nowe linie autobusowe stacji kolejowych to Myślenice – Wieliczka, Dobczyce – Wieliczka, Łapanów – Wieliczka, Limanowa – Bochnia, Sczurowa – Bochnia i Koszyce – Brzesko - poinformował wicemarszałek Łukasz Smółka.

W 2021 roku zwiększy się do 23 liczba linii użyteczności publicznej, planowanych do uruchomienia przez województwo. Wśród zgłoszonych linii znajdują się wszystkie aktualnie kursujące.

Linie uwzględnione w naborze 2021: Bukowina Tatrzańska - Zakopane – Chochołów, Olkusz - Sułoszowa – Kraków, Nowy Sącz - Nowy Targ, Mszana Dolna – Myślenice, Półrzeczki – Wieliczka, Tarnów – Nowy Sącz, Olkusz – Ostrężnica, Olkusz - Paczółtowice – Krzeszowice, Olkusz – Krzeszowice, Olkusz - Trzyciąż – Kraków, Nowy Targ - Maków Podhalański, Kraków – Myślenice, Spytkowice – Kraków, Bukowno - Olkusz – Kraków, Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska. Dodatkowo zgłoszone zostały Autobusowe Linie Dowozowe (dowozy do transportu kolejowego) w następujących relacjach: Myślenice – Wieliczka, Dobczyce - Wieliczka, Łapanów – Wieliczka, Proszowice – Słomniki, Limanowa – Bochnia, Sczurowa – Bochnia, Wrząsowice – Wieliczka, Koszyce – Brzesko.

    • Całkowity deficyt w roku 2021 – 11 909 952 zł, z czego:
    • Fundusz autobusowy – 2 445 246,65 zł,     
    • Budżet Województwa –9 464 709,00 zł,
    • Wielkość pracy eksploatacyjnej – 3 154 903 wozokm.

Nasza propozycja spotkała się ze sporym zainteresowaniem mieszkańców, zwłaszcza z mniejszych miejscowości, zyskujących dostęp do nowej usługi w ramach publicznego transportu zbiorowego. Należy również wspomnieć, że w okresie lockdownu spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa, linie użyteczności publicznej kursowały nieprzerwanie, zaspokajając potrzeby transportowe mieszkańców Małopolski, uzupełniając lukę po odwołanych autobusach przewoźników komercyjnych - zakończył wicemarszałek Łukasz Smółka.

Info: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie

Czytany 896 razy
Odsłon artykułów:
16225622

Odwiedza nas 286 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…