środa, 09 grudzień 2020 07:36

Wielkie środki dla Podkarpacia

Napisał

Ponad 789 mln zł trafi dla woj. podkarpackiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym ponad 452 mln zł w ramach części wnioskowej. Do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych.

Na liście znalazły się m.in. inwestycje w Jodłowej, Pilźnie, Łękach Dolnych, Błażkowej, Brzyskach.

Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich – 100 mln zł, Budowa Hospicjum w Stalowej Woli wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej – 15 mln zł, Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubaczowie – 6 mln zł, Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – 10 mln zł. To tylko niektóre inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach kolejnego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Głównym celem programu jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Do woj. podkarpackiego trafi w ramach Rządowego Funduszu w sumie 789 001 306,37 zł. A to nie koniec, bo przed nami drugi nabór w części konkursowej.

O tym, ile środków trafi do województwa podkarpackiego w ramach części konkursowej poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas rozstrzygnięcia konkursu. To kolejne pieniądze dla naszego regionu. Latem, dzięki środkom przekazanym w ramach pierwszego etapu programu przekazano środki wszystkim gminom i powiatom.

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego 12 mld złotych:

  • 6 mld (środki trafiły latem do wszystkich gmin i powiatów w Polsce)
  • 6 mld (środki przydzielane w ramach konkursu – trzeba złożyć wniosek), w tym:

4,35 mld (nabór do 30.09.2020 – właśnie rozstrzygnięty)

1,65 mld (nabór ruszy wkrótce)

Na co przeznaczone zostaną przyznane właśnie środki?

– Do województwa podkarpackiego trafi 452 mln zł w ramach drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To ponad 150 pozytywnie rozpoznanych wniosków dotyczących różnych inwestycji realizowanych przez podkarpackie samorządy, poczynając od kwestii związanych z remontami oraz budową dróg poprzez duże wsparcie dla modernizacji podkarpackich szpitali, a także ośrodków zdrowia, rozbudowę i modernizację lokalnych ośrodków kultury czy budowę remiz strażackich. Środki te są niezwykle istotne w kontekście sytuacji, która ma miejsce wobec stanu epidemii COVID-19 i na pewno pozwolą na to, by podtrzymać rozwój gospodarczy naszego regionu – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Dzięki przyznanym właśnie środkom będzie można zrealizować m.in. inwestycje związane z:

  • Likwidacją szkód powodziowych na drogach wojewódzkich – 100 mln zł
  • Budową Hospicjum w Stalowej Woli wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej – 15 mln zł
  • Rozbudową oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – 10 mln zł

4,35 mld na inwestycje lokalne w gminach, powiatach i województwach

Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – impuls inwestycyjny dla samorządów w czasie pandemii

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.

Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in.  budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół.

Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. 

Wśród inwestycji w okolicy znalazły się m.in.:

- "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych Powiatu Dębickiego" polegała będzie na budowie chodników w różnych częściach powiatu: ok 1,7 km chodnika w m. Jodłowa (Gmina Dębica), ok 2,4km w m. Grabiny i Głowaczowa (Gmina Czarna), ok. 1,5km w m. Pilzno i Łęki Dolne (gmina Pilzno) w miejscach o dużej gęstości zabudowy.

- Zaprojektowanie oraz wykonanie 11,45km sieci wodociągowej w Gminie Jodłowa. W ramach zadanie będzie wykonany projekt i budowa wodociągu wraz z pompownią wody. Budowa głównej sieci będzie w tych miejscowościach w Gminie, gdzie mieszkańcy cierpią na największy lub zupełny brak wody: Dzwonkowa, Zagórze i Dęborzyn. W ramach zadania do sieci wodociągowej planuje się przyłącz 95 budynków mieszkalnych a liczba odbiorców nowej sieci to osób.

- Rewitalizacja przestrzeni w ścisłym centrum miejscowości Brzyska oraz Błażkowa, która zdecydowanie poprawi funkcjonalność silnie zaludnionego, lecz zdegradowanego terenu na potrzeby nowych i rozbudowanych funkcji gospodarczych, społecznych, kulturalnych oraz przestrzennych. W centrum (na działkach 1025/4 i 1025/5) projektuje się nowy „Rynek w Brzyskach” a na działce (nr 1008) w Błażkowej powstanie Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzyska

Info: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Czytany 824 razy
Odsłon artykułów:
15776877

Odwiedza nas 294 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…