Ranking czteroletni. Jakość życia gmin regionu tarnowskiegoW niniejszym artykule przedstawiona została czwarta część rankingu czteroletniego gmin. Kolejnym tematem jest jakość życia w aspekcie społeczno - kulturowym w gminach regionu.

W rankingu czasopisma "Wspólnota", którą opracowała firma Curulis jako podsumowanie kadencji 2010-2014 znajduje się 2479 jednostek samorządowych z całej Polski. W regionie tarnowskim w dziedzinie jakości życia w sensie społeczno - kulturowym wysoką pozycję zajmują: Tuchów, Gromnik, Wojnicz, Brzyska, Ciężkowice.

Jakość życia, jak czytamy w opracowaniu, dotyczy grup wartości: psychologiczno - moralnych, techniczno - ekonomicznych oraz społeczno - kulturowych. Pierwsza grupa ma charakter subiektywny i nie podlega analizie, natomiast warunki techniczno - ekonomiczne zostały omówione we wcześniejszych częściach rankingu. Niniejsze zestawienie dotyczy jakości życia w aspekcie społeczno - kulturowym. W szczególności chodzi tu o takie dziedziny jak: dynamika zmiany liczby ludności, zmiany miejsc w żłobkach, miejsc w przedszkolach, uczniów w szkołach przypadających na 1 komputer, klubów sportowych oraz artystycznych, liczby książek w bibliotekach, zmiany średniej wartości wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz zmiany liczby gospodarstw domowych otrzymujących świadczenia społeczne.

Oto tabela 11 gmin okolicy według miejsc na 2479 badanych jednostek w całej Polsce:Do tej pory w portalu Ryglice-okolice.pl zostało zaprezentowane już kilkanaście zestawień rankingowych, które są dostępne w zakładce Gospodarka - Rankingi Gmin. Niniejszy ranking, który tym razem składa się z cyklu pięciu artykułów, został opracowany na podstawie znanej publikacji czasopisma "Wspólnota". W tym artykule prezentujemy czwartą część dotyczącą jakości życia w aspekcie społeczno - kulturowym. Kolejny artykuł w najbliższym czasie ukaże ranking podsumowujący całość.

Niniejszy ranking jakości życia uwzględnia 8 czynników:

1. Dynamika zmiany liczby ludności

Liczba urodzeń i migracja ludności wiąże się w dużej mierze z atrakcyjnością danego miejsca. Wpływ na to mają np. warunki płacowe, stanowiska pracy, szkoły, drogi, koszty życia.

Wysokie wyniki w tej kategorii ma cały region i województwo małopolskie oraz gmina Tarnów a także Lisia Góra. Słabe miejsce ma miasto Tarnów, Jodłowa, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Radłów, Wietrzychowice.

Podobny artykuł: Problemy demograficzne

2. Zmiana liczby miejsc w żłobkach na 1000 mieszkańców

Przy spadku urodzeń w Polsce, działania na rzecz zwiększenia miejsc w żłobkach ukazują atrakcyjność danej okolicy.

Gminy regionu według tego kryterium są na niskim poziomie - liczba dzieci jest równa lub mniejsza zeru, podobnie zresztą jak w całym kraju. Jedynie miasto Tarnów sięga poziomu nieco powyżej zera.

3. Zmiana liczby miejsc w przedszkolach podległych jednostce samorządu terytorialnego na 1000 mieszkańców

Wysoki poziom ma tutaj Tuchów, Skrzyszów, gmina Tarnów, Radłów. Niskie notowania przypadły takim gminom jak: Ryglice, Jodłowa, Brzyska, Brzostek, Skołyszyn, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Wierzchosławice

4. Zmiana liczby uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjach przypadających na 1 komputer

Dość wysoki poziom w tej dziedzinie mają: Tuchów, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Ciężkowice, Wojnicz, Lisia Góra, Żabno. Niski poziom zanotowały: Ryglice, Szerzyny.

5. Zmiana liczby klubów sportowych oraz artystycznych na 1000 mieszkańców

Brzyska, Radłów są w czołówce, jeśli chodzi o kolejne kryterium. Natomiast słabo wypadły: Zakliczyn, miasto Tarnów, Lisia Góra.

6. Dynamika zmiany liczby książek w bibliotekach na 1000 ludności

W następnym zestawieniu region tarnowski ma ogólnie słaby wynik. Szczególnie nisko uplasowały się: Ryglice, Gromnik, Ciężkowice, Zakliczyn, Wojnicz, Wierzchosławice, miasto Tarnów, Lisia Góra, Brzyska, Pilzno.

7. Dynamika zmiany średniej wartości wypłacanych świadczeń rodzinnych

W tej dziedzinie najwyższe pozycje osiągnęły: miasto Tarnów, Wierzchosławice, Radłów, Rzepiennik Strzyżewski, Ciężkowice. Na dole tabeli znalazły się: Ryglice, Tuchów, Skrzyszów, Lisia Góra, Żabno, Pilzno, Zakliczyn.

Podobny artykuł: Pomoc socjalna uczniom

8. Dynamika zmiany liczby gospodarstw domowych otrzymujących świadczenia społeczne

W kolejnej pozycji wysokie notowania mają: Ryglice, Radłów, Zakliczyn. Najgorzej wypadły: Jodłowa, Rzepiennik Strzyżewski, Tuchów, Gromnik, Ciężkowice, miasto Tarnów, Lisia Góra, Wierzchosławice, Wojnicz.

Pozycje poszczególnych gmin zostały w poniższym zestawieniu posegregowane w dziesięciu stopniach: każdy kolejny stopień to zbiór dwustu pięćdziesięciu gmin w pozycji rankingowej. Ranking uwzględnia wszystkie gminy powiatu tarnowskiego oraz kilka gmin powiatu dębickiego i jasielskiego na tle całego kraju.

1 (1-250 pozycja w rankingu)
Tuchów 107
Gromnik 151
Wojnicz 152
Brzyska 176
Ciężkowice 207

2 (251 -500)
Rzepiennik Strzyżewski 306
Skołyszyn 387
gmina Tarnów 448

3 (501-750)
Brzostek 614
Żabno 615
Skrzyszów 711
Radłów 763

4 (751-1000)
Lisia Góra 847

5 (1001-1250)
brak

6 (1251-1500)
Jodłowa 1294

7 (1501-1750)
miasto Tarnów 1680

8 (1751-2000)
Szerzyny 1822
Pilzno 1893

9 (2001-2250)
brak

10 (2251-2479)
Ryglice 2327
Wietrzychowice 2362
Zakliczyn 2419

Źródło: Raport: Podsumowanie kadencji 2010-2014 - www.curulis.pl, www.wspolnota.org.pl

Ranking czteroletni gmin regionu tarnowskiego: Finanse gmin 1/5, Gospodarka gmin 2/5, Infrastruktura gmin 3/5, Jakość życia gmin 4/5, podsumowanie 5/5.


Odsłon artykułów:
16780395

Odwiedza nas 432 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…