MWSE w Tarnowie zaprasza na konferencję pt.: Przeciwdziałanie bezdomności dzieci

Katedra Nauk o Wychowaniu Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie zaprasza na konferencję naukową zatytułowaną „Przeciwdziałanie bezdomności dzieci”, która odbędzie się 27 listopada 2014 r. w Tarnowie, o godzinie 10.00, w budynku Uczelni przy ul. Waryńskiego 14. Konferencję poprzedził cykl warsztatów o tym samym tytule.

Konferencja poświęcona będzie problemom dzieci, które na skutek wielu zaniedbań, głównie rodzinnych i społecznych, zostały zmuszone do szukania domu na ulicy. Będzie okazją do poznania przyczyn bezdomności dzieci w Polsce, a także prawnych oraz pedagogicznych rozwiązań nakierowanych na przeciwdziałanie temu zjawisku. Konferencja posłuży wymianie doświadczeń teoretycznych i praktycznych osób oraz przedstawicieli instytucji pracujących z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Celami szczegółowymi Konferencji będą:

   Poznanie skali zjawiska bezdomności dzieci w Polsce oraz wskazanie jej najczęstszych przyczyn (m.in. rozpad rodziny, uzależnienia rodziców/opiekunów, doświadczania przemocy psychicznej, fizycznej i/lub seksualnej);

   Podniesienie świadomości istnienia problemu dzieci psychicznie, fizycznie i społecznie zaniedbanych oraz bezdomnych z powodu ucieczki lub wyrzucenia z domu;

   Wsparcie merytoryczne opiekunów i osób pracujących z dziećmi zaniedbanymi i opuszczonymi;

   Ukazanie sposobów dotarcia do rodzin zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego;

   Przegląd dostępnych polityk oraz instrumentów badawczych, nakierowanych na zniwelowanie zjawiska marginalizacji społecznej;

   Zaprezentowanie „dobrych praktyk”, stosowanych przez instytucje pomocowe i prewencyjne w przypadku dzieci bezdomnych i uciekających z domu.

   Konferencja jest współorganizowana przez Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” w Rzeszowie.

Patronat honorowy nad konferencją sprawuje Prezydent Miasta Tarnowa, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Rzecznik Praw Dziecka.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Uczelni: http://www.mwse.edu.pl/bezdomnosc-dzieci w terminie do 21 listopada 2014 roku.

Konferencję wspierają media:

Radio RDN Małopolska, Tygodnik Miasto i Ludzie, Portal internetowy Tarnus.pl, Miesięcznik Powiśle Dąbrowskie, Portal internetowy Tarnow.in, Portal internetowy Ryglice i okolice


Instytucje partnerskie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, Straż Miejska w Tarnowie, Komenda Miejska Policji w Tarnowie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie Podobny artykuł: Przeciwdziałanie bezdomności dzieci – warsztaty w MWSE w Tarnowie


Odsłon artykułów:
13616198

Odwiedza nas 290 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…