Kandydaci na radnych gminy Ryglice. Obwody, okręgi wyborcze

Ponad 9 tysięcy osób z gminy Ryglice może zagłosować na burmistrza i radnych gminy, a także powiatu i województwa. W gminie Ryglice o mandat radnego ubiega się aż 82 kandydatów - to największa liczba w powiecie tarnowskim.

Poniżej publikujemy listę kandydatów do rady, obwodów do głosowania i okręgów wyborczych.

9 115 uprawnionych do głosowania będzie wybierało spośród 82 kandydatów w 9 obwodach (siedzibach z urnami) w 15 okręgach wyborczych. Według zmienionej w Polsce ordynacji wyborczej gmina Ryglice została podzielona na 15 okręgów wyborczych i tylu będzie wybranych radnych. Dotąd 15 radnych wybierano według sołectw - teraz Ryglice i Zalasowa ma po 4 okręgi, a Lubcza - 3. Kandydat na radnego nie muesi być też mieszkańcem okręgu, w którym będzie wybierany przez wyborców.

Zostało zarejestrowanych łącznie 7 komitetów wyborczych. O jedno miejsce w radzie będzie się ubiegało ponad 5 kandydatów. Duża liczba chętnych do zasiadania w radzie, 82 osoby, świadczyć może o dużym zainteresowaniu mieszkańców sprawami gminy i lokalnej polityki.

Do rady gminy Ryglice kandyduje większość dotychczasowcy radnych. Jeden z nich startuje w wyborach wraz z kandydatem na burmistrza - obecną burmistrz.

Najwięcej, bo po 15 kandydatów ma komitet "Jedność", który wystawi jako kandydata na burmistrza Bernarda Karasiewicza oraz komitet Szczepana Marcinka (15 kandydatów), również pretendującego do najwyższego urzędu w gminie. Obydwa te ugrupowania obstawiają wszystkie okręgi wyborcze. Dodajmy, że pierwszym, oficjalnie zgłoszonym kandydatem na burmistrza jest Paweł Augustyn z listy KWW Ziemia Tarnowska. Czwartym ugrupowaniem, który ma swojego kandydata na burmistrza jest KWW Gmina Razem - poprze Teresę Połoskę, obecnego włodarza gminy. Prawdopodobnym kandydatem jest także Władysław Olszówka z Zalasowej popierany przez komitet "Służyć Mieszkańcom".

Kandydaci do Rady Miejskiej w Ryglicach

(Przed nazwiskiem kandydata umieszczono okręg, z którego zostanie oddany głos - poniżej podane zostały okręgi i miejsca glosowamnia)

KWW Ziemia Tarnowska

Kandydat na burmistrza - Paweł Augustyn z Lubczy
1 Paweł Wójtowicz z Ryglic
2 Robert Wątroba z Ryglic
3 Anna Boroń z Ryglic
4 Piotr Duda z Ryglic
5 Waldemar Hołda z Bistuszowej
8 Jan Piaskowy z Woli Lubeckiej
10 Leszek Nowicki z Zalasowej
12 Jerzy Galas z Zalasowej
13 Anna Piaskowy z Lubczy
14 Marian Marcinek z Lubczy
15 Paweł Kumięga z Lubczy

KWW Razem Dla Dobra Mieszkańców

1 Tomasz Dudowicz z Ryglic
2 Zenon Trojanowski z Ryglic
3 Jan Kukla z Ryglic
4 Andrzej Jezior z Ryglic
5 Grzegorz Wojtanowski z Bistuszowej
6 Marek Dudowicz z Jonin
7 Konstatnty Stepek z Kowalowej
8 Józef Dębowski z Woli Lubeckiej
13 Marek Lesiak z Lubczy - zmiana kandydatury z powodu śmierci- Mieczysław Kumięga z Lubczy
14 Piotr Bradło z Lubczy

KWW Gmina Razem

Kandydat na burmistrza - Teresa Połoska z Ryglic
1 Dorota Turczyn z Ryglic
2 Rafał Baczyński z Ryglic
3 Ewa Stańczyk - Kukla z Ryglic
4 Marek Wójcik z Ryglic
7 Czesław Wójcik z Kowalowej
8 Marian Kurek z Woli Lubeckiej
9 Marcin Dębicki z Zalasowej
10 Zdzisław Wójtowicz z Zalasowej
11 Renata Kawa z Zalasowej
12 Maria Olszewska z Zalasowej
13 Janusz Stawarz z Lubczy
15 Mirosław Warchał z Lubczy

KWW Jedność

Kandydat na burmistrza - Bernard Karasiewicz z Zalasowej
1 Wojciech Kozak z Ryglic
2 Sławomir Podlasek z Ryglic
3 Jerzy Zach z Ryglic
4 Paweł Janiec z Ryglic
5 Elżbieta Witek z Bistuszowej
6 Marek Machota z Jonin
7 Anna Materowska z Kowalowej
8 Anna Proszowska z Woli Lubeckiej
9 Wojciech Kawa z Zalasowej
10 Katarzyna Mróz z Zalasowej
11 Grzegorz Piktas z Zalasowej
12 Wiesław Czarnik z Zalasowej
13 Stanisław Stanaszek z Lubczy
14 Wojciech Łępa z Lubczy
15 Adam Augustyn z Lubczy

KWW Szczepana Marcinka

Kandydat na burmistrza - Szczepan Marcinek z Ryglic
1 Franciszek Siwek z Ryglic
2 Jacek Wójtowicz z Ryglic
3 Krystyna Bochenek z Ryglic
4 Tadeusz Pawlik z Ryglic
5 ... z Bistuszowej - nie kandyduje (zmiana)
6 Władysław Owca z Jonin
7 Ewelina Kuś z Kowalowej
8 Bożena Pędrak z Woli Lubeckiej
9 Małgorzata Januś z Zalasowej
10 Halina Januś z Zalasowej
11 Magdalena Zygadło z Zalasowej
12 Kamil Witek z Zalasowej
13 Damian Stojak z Lubczy
14 Jan Marcinek z Lubczy
15 Kinga Trojanowska z Lubczy

KWW Bezpieczna Gmina

9 Daniel Usarz z Zalasowej
11 Piotr Bardo z Zalasowej
12 Paweł Czarnik z Zalasowej
13 Robert Ługowski z Lubczy
14 Marek Marcinek z Lubczy
15 Kazimierz Kowalski z Lubczy

KWW "Służyć Mieszkańcom"

Kandydat na burmistrza - Władysław Olszówka z Zalasowej
1 Michał Słowik z Ryglic
2 Agnieszka Zakrzewska z Ryglic
3 Halina Wojtanowska z Ryglic
4 Dariusz Kozak z Ryglic
5 Mariusz Dziedzic z Bistuszowej
6  Szczepan Siwek z Ryglic
7 Jan Dziedzic z Kowalowej
8 Sławomir Podraza z Woli Lubeckiej
9 Lesława Dominiewska z Zalasowej
10 Zdzisław Peca z Zalasowej
11 Tadeusz Sępek z Zalasowej
12 Zdzisław Mądel z Zalasowej
15 Piotr Bradło z Lubczy

Okręgi wyborcze (mandaty)

Ryglice

Okręg wyborczy nr 1
Ryglice - ulice: Adama Mickiewicza, Aleksandra Fredry, Gen. Józefa Bema, Jana Brzechwy, Jastruna, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Łyczków, Tarnowska, Wacława boratyńskiego, Szwedzka
6 kandydatów na radnych

Okręg wyborczy nr 2
Ryglice- ulice: Bednarska, Górzysta, Kazimierza Wielkiego, Lipowa, Piastowska, Podkarpacka, Pszenna, Rolnicza
6 kandydatów na radnych

Okręg wyborczy nr 3
Ryglice - ulice: 11 Listopada, Armii Krajowej, batalionów Chłopskich, Batalionu barbara, Leśna, Łąkowa, Partyzantów, Rynek, Tuchowska, Wirtla
6 kandydatów na radnych

Okręg wyborczy nr 4
Ryglice - ulice: Biecka, Boczna, Książęca, Ks. Jakuba Wyrwy, Łokietka, Polna, Strumieniowa, Węgierska, Witosa, Zakątna
6 kandydatów na radnych

Bistuszowa, Uniszowa

Okręg wyborczy nr 5
Bistuszowa, Uniszowa
4 kandydatów na radnych (zmiana z 5 kandydatów)

Joniny

Okręg wyborczy nr 6
Joniny
4 kandydatów na radnych

Kowalowa

Okręg wyborczy nr 7
Kowalowa
5 kandydatów na radnych

Wola Lubecka

Okręg wyborczy nr 8
Wola Lubecka
6 kandydatów na radnych

Zalasowa

Okręg wyborczy nr 9
Zalasowa - ulice: Cypriana Norwida, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Południowa, Sportowa
5 kandydatów na radnych

Okręg wyborczy nr 10
Zalasowa - ulice: Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, Kościelna, Krótka, Ogrodowa, Św. Walentego, Tarnowska, Tuwima, Zgodna
5 kandydatów na radnych

Okręg wyborczy nr 11
Zalasowa - ulice: Bukowa, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Piastowska, Tuchowska, Węgierska, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka
5 kandydatów na radnych

Okręg wyborczy nr 12
Zalasowa - ulice: Graniczna, Karpacka, Leśna, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, Zielona, Zygmunta Krasińskiego
6 kandydatów na radnych

Lubcza

Okręg wyborczy nr 13
Lubcza - numery domów: 1-36, 170-239, 241-258, 284-286, 287-289, 449-451, 453-455, 465-466, 469, 472-474, 478-480, 482 do końca, 467-469
6 kandydatów na radnych

Okręg wyborczy nr 14
Lubcza - numery domów: 93-101, 103-169, 240, 259-283, 285, 290-350, 354-368, 452, 461, 475-477, 481
5 kandydatów na radnych

Okręg wyborczy nr 15
Lubcza - numery domów: 37-91, 102, 352, 369-466A, 456-459, 464, 467-468, 471
6 kandydatów na radnych

Obwody głosowania gminy Ryglice (siedziby lokali wyborczych)

Publiczne Gimnazjum nr 1w Ryglicach 33-160 Ryglice Tarnowska 25
Sołectwo Ryglice ulice: Adama Mickiewicza, Aleksandra Fredry, Gen.Józefa Bema, Jana Brzechwy, Jastruna, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Łyczków, Tarnowska, Wacława Boratyńskiego, Szwedzka, Bednarska, Górzysta, Kazimierza Wielkiego, Lipowa, Piastowska, Podkarpacka, Pszenna, Rolnicza

Dom Kultury w Ryglicach 33-160 Ryglice Ks.Jakuba Wyrwy 2
Sołectwo Ryglice-ulice: 11 Listopada, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Batalionu Barbara, Leśna, Łąkowa, Partyzantów, Rynek, Tuchowska, Wirtla, Biecka, Boczna, Książęca, Ks.Jakuba Wyrwy, Łokietka, Polna, Strumieniowa, Węgierska, Witosa, Zakątna

Szkoła Podstawowa w Bistuszowej 33-160 Bistuszowa 82
bistuszowa, Uniszowa

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Joninach 33-160 Joniny 213
Joniny

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalowej 33-161 Kowalowa 196
Kowalowa

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Lubeckiej 33-162 Wola Lubecka 18
Wola Lubecka

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalasowej 33-159 Zalasowa Karpacka 21
Sołectwo Zalasowa-ulice: Cypriana Norwida, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Południowa, Sportowa, Bukowa, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Piastowska, Tuchowska, Węgierska, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka

Pałac pod Dębami w Zalasowej 33-159 Zalasowa Kościelna 5
sołectwo Zalasowa-ulice: Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, Kościelna, Krótka, Ogrodowa, Św.Walentego, Tarnowska, Tuwima, Zgodna, Graniczna, Karpacka, Leśna, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, Zielona, Zygmunta Krasińskiego

Zespół Szkół w Lubczy 33-162 Lubcza 51
Lubcza-numery domów: 1-36,170-239, 241-258, 284-286, 287-289, 449-451, 453-455, 465-466, 469, 472-474, 478-480, 482 do końca 93-101, 103-169, 240, 259-283, 285, 290-350, 354-368, 452, 461,475-477, 481 37-91, 202, 352, 369-446A, 456-459, 464, 467-468, 471

Czytaj także: wybory - samorząd 2014
Wybory, region tarnowski, 2014

Fotografia w nagłówku: D. Skruch

Odsłon artykułów:
16783695

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…